Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Praca » Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stronRozwiązanie umowy o pracę

za porozumieniem stron


Jeśli zarówno pracownik jak i pracodawca wyrażą zgodę na rozwiązanie stosunku pracy zostaje on rozwiązany za porozumieniem stron. Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę może wystąpić zarówno pracownik jak i pracodawca. Składa wówczas ofertę. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najdogodniejszą dla obu stron formą ustania zatrudnienia. Nie wymaga także uzasadnienia.Wzór 1: Oferta pracownika dotycząca rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron


..............................
(miejscowość, data)

.........................
(dane pracownika,
stanowisko)

..........................
(dane pracodawcy)


Zwracam się do Pana .................... z wnioskiem o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu ..................... na zasadzie porozumienia stron z dniem ..................

.............................
(podpis pracownika)

......................................
(potwierdzenie pracodawcy)


Wzór 2: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron


...........................
(miejscowość, data)

..........................
(dane pracodawcy)


Rozwiązanie umowy o pracę
za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron zawartej w dniu ............... pomiędzy ..................... zwanym dalej Pracodawcą a ............................ zwanym dalej Pracownikiem.

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem ...............

Do czasu rozwiązania umowy pracownik będzie świadczył pracę/będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

...................
(pracodawca)
...................
(pracownik)


Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [505750]
· Jak napisać upoważnienie? [424402]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199331]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [166658]
· Jak napisać notatkę służbową? [159886]
· Jak napisać życiorys? [153447]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [143602]
· Jak napisać sprawozdanie? [118076]
· Jak napisać list? [97677]
· Jak napisać skargę? [92397]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)