Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Kariera zawodowa » Jak napisać życiorys?
Jak napisać życiorys?

Zobacz również jak napisać CV i list motywacyjny




Życiorys


Życiorys piszemy najczęściej na żądanie różnych instytucji. Powinien on być napisany rzeczowo i zwięźle, stanowi bowiem dokument. Z tym wiąże się następny wymóg – musi zawierać dane prawdziwe. Pisany jest w pierwszej osobie, językiem pozbawionym emocji. Ze względu na wiek autora i jego ścieżkę życiową każdy życiorys jest inny.


Elementy życiorysu:

  • Dane osobowe, takie jak: data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, ich zawód, nazwisko rodowe matki, rodzeństwo, stan rodzinny.

  • Wykształcenie: rodzaj szkół, miejscowość, studia wyższe (nazwa uczelni, wydział, kierunek), kursy, znajomość języków, stopnie naukowe, kwalifikacje, rozpoczęcie nauki.

  • Praca zawodowa: lata i miejsce pracy, zakłady pracy, stanowiska, pełnione funkcje.

  • Pozazawodowa działalność, wolontariat itp.

  • Inne: nagrody, wyróżnienia, odznaczenia, kary.

  • Zamiary na przyszłość.

Przykład


Warszawa dn. 04.01.2008 r.

Anna Jaworska
02-890 Warszawa
ul. Egzotyczna 3 m. 8


ŻYCIORYS

Urodziłam się 23 marca 1983 roku w Wołominie. Mój ojciec Andrzej jest z zawodu murarzem. Od 1991 roku, razem z moją matką, Agnieszką, prowadzą własną działalność gospodarczą w branży handlowo-usługowej. Dorastałam w rodzinie robotniczej, która w wyniku transformacji z 1989 roku, została niejako „przekwalifikowana” na samodzielnych przedsiębiorców.

W latach 1998-2002 uczęszczałam do I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie. Już wtedy interesowałam się polityką i zasadami funkcjonowania społeczeństwa. W 2002 roku przeprowadziłam się do Warszawy.

W tym samym roku zdawałam na studia dzienne, na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunek Socjologia. Wybrałam specjalizację Socjologia Zarządzania i Rozwoju Lokalnego. Na czwartym roku studiów zostałam przyjęta na seminarium magisterskie, prowadzone przez prof. dr hab. Jana Nowaka, na które zgłosiłam się ze względu na własne zainteresowania socjologią organizacji. Napisałam i obroniłam pracę magisterską pt. „Kultura organizacyjna w praktyce”. Studia ukończyłam w 2007 roku, uzyskując dyplom z wyróżnieniem.

Szczególnie interesują mnie możliwości propagowania wiedzy naukowej w Internecie, a także potencjał tego medium komunikacji w zakresie prowadzenia badań. Właśnie z tych powodów wiążę mój projekt pracy doktorskiej z Internetem.


Anna Jaworska
(własnoręczny podpis)



Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [509004]
· Jak napisać upoważnienie? [427770]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199882]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [167701]
· Jak napisać notatkę służbową? [160590]
· Jak napisać życiorys? [154426]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [146374]
· Jak napisać sprawozdanie? [119747]
· Jak napisać list? [99912]
· Jak napisać podanie? [94834]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)