Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Życie społeczne » Jak przygotować przemówienie?
Jak przygotować przemówienie?Przemówienie


Przemówienie jest to monolog wygłaszany wobec większego audytorium. Wygłasza się je po to, aby przedstawić własne stanowisko w jakiejś sprawie, a także aby nakłonić słuchaczy do konkretnych reakcji, zachowań. W tym celu warto je dobrze przygotować i wcześniej przelać swoje myśli na papier.

Przemówienie tak samo jak każda inna wypowiedź pisemna lub słowna składa się z trzech głównych części: wstępu, rozwinięcia (argumentacja) i zakończenia, ale o kompozycji przemówienia za chwilę.


Można wyróżnić kilka etapów pracy nad przemówieniem:

 1. Ustalenie przedmiotu wypowiedzi, zatem tego o czym będzie w nim mowa

 2. Zebranie potrzebnych materiałów

 3. Selekcja i uporządkowanie zebranych materiałów

 4. Omówienie tego co udało się zebrać

 5. Komponowanie przemówienia, ustalenie kolejności elementów

 6. Zadbanie o stylistykę wypowiedzi, wprowadzanie korekt (dobrze jest ponownie przeczytać przygotowane przemówienie po pewnym czasie i jeśli zajdzie taka konieczność, wprowadzić poprawki).

W przemówieniu należy:

 • postawić wyraźną tezę,

 • używać precyzyjnych argumentów,

 • stosować bezpośrednie zwroty do słuchaczy,

 • nawiązać kontakt (także wzrokowy) z publicznością,

 • stosować perswazyjny ton.

Kompozycja przemówienia:

 1. Tytuł - powinien być atrakcyjny dla słuchaczy, a jednocześnie dotyczyć tego o czym będzie mowa.

 2. Wstęp, czyli pozyskanie przychylności słuchaczy, zainteresowanie ich, zaciekawienie, a jednocześnie wprowadzenie w sprawę.

 3. Opowiedzenie o przebiegu wydarzeń związanych ze sprawą.

 4. Przytoczenie argumentów, prezentacja dowodów na prawdziwość własnych słów.

 5. Odparcie prawdopodobnych lub wcześniej znanych kontrargumentów i zarzutów przeciwników.

 6. Zakończenie, podsumowanie wywodu.

Przykłady przemówień

To jest wasze zwycięstwo - Barack Obama

Tekst przemówienia Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim

STANOWISKO POLSKI NA SZCZYT NZ 2005 - Janusz Stańczyk

Teksty przemówień - Ministerstwo Środowiska

Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [505243]
· Jak napisać upoważnienie? [423908]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199294]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [166529]
· Jak napisać notatkę służbową? [159795]
· Jak napisać życiorys? [153288]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [143239]
· Jak napisać sprawozdanie? [117862]
· Jak napisać list? [97363]
· Jak napisać skargę? [92228]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)