Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Życie społeczne » Jak przygotować przemówienie?
Jak przygotować przemówienie?


Przemówienie


Przemówienie jest to monolog wygłaszany wobec większego audytorium. Wygłasza się je po to, aby przedstawić własne stanowisko w jakiejś sprawie, a także aby nakłonić słuchaczy do konkretnych reakcji, zachowań. W tym celu warto je dobrze przygotować i wcześniej przelać swoje myśli na papier.

Przemówienie tak samo jak każda inna wypowiedź pisemna lub słowna składa się z trzech głównych części: wstępu, rozwinięcia (argumentacja) i zakończenia, ale o kompozycji przemówienia za chwilę.


Można wyróżnić kilka etapów pracy nad przemówieniem:

 1. Ustalenie przedmiotu wypowiedzi, zatem tego o czym będzie w nim mowa

 2. Zebranie potrzebnych materiałów

 3. Selekcja i uporządkowanie zebranych materiałów

 4. Omówienie tego co udało się zebrać

 5. Komponowanie przemówienia, ustalenie kolejności elementów

 6. Zadbanie o stylistykę wypowiedzi, wprowadzanie korekt (dobrze jest ponownie przeczytać przygotowane przemówienie po pewnym czasie i jeśli zajdzie taka konieczność, wprowadzić poprawki).

W przemówieniu należy:

 • postawić wyraźną tezę,

 • używać precyzyjnych argumentów,

 • stosować bezpośrednie zwroty do słuchaczy,

 • nawiązać kontakt (także wzrokowy) z publicznością,

 • stosować perswazyjny ton.

Kompozycja przemówienia:

 1. Tytuł - powinien być atrakcyjny dla słuchaczy, a jednocześnie dotyczyć tego o czym będzie mowa.

 2. Wstęp, czyli pozyskanie przychylności słuchaczy, zainteresowanie ich, zaciekawienie, a jednocześnie wprowadzenie w sprawę.

 3. Opowiedzenie o przebiegu wydarzeń związanych ze sprawą.

 4. Przytoczenie argumentów, prezentacja dowodów na prawdziwość własnych słów.

 5. Odparcie prawdopodobnych lub wcześniej znanych kontrargumentów i zarzutów przeciwników.

 6. Zakończenie, podsumowanie wywodu.

Przykłady przemówień

To jest wasze zwycięstwo - Barack Obama

Tekst przemówienia Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim

STANOWISKO POLSKI NA SZCZYT NZ 2005 - Janusz Stańczyk

Teksty przemówień - Ministerstwo Środowiska

Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [456708]
· Jak napisać upoważnienie? [366357]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [187541]
· Jak napisać notatkę służbową? [148545]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [137710]
· Jak napisać życiorys? [120598]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [111767]
· Jak napisać sprawozdanie? [104040]
· Jak to poprawnie napisać? Ewa Wolańska i in. [85716]
· Jak napisać list? [83306]
Ostatnio dodane
· Jak napisać oświadczenie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej?
· Jak napisać sprzeciw od ukarania karą porządkową?
· Jak napisać wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?
· Jak napisać wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy?
· Jak napisać wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy?
· Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie piersią?
· Jak napisać wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego?
· Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagr...
· Jak napisać zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na konto?