Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Media » Jak napisać recenzję? (1z2)
Jak napisać recenzję? (1z2)
Recenzja powinna · 3 rodzaje recenzji · Schemat recenzji dla książki · Przykład


Recenzja


Recenzja (z łac. „przegląd”), to inaczej omówienie sprawozdawcze lub krytyczne konkretnego utworu literackiego, filmu, koncertu, wystawy, publikacji naukowej, itd. Jest najczęściej prezentowana w środkach masowego przekazu.


Recenzja powinna:

 • Zawierać opis przedmiotu recenzji (tytuł, autor, itp.).

 • Ukazywać istotę dzieła, problem jaki porusza.

 • Dotrzeć do sedna omawianego przez nią przedmiotu. Poddać go analizie, interpretacji, porównać do innych.

 • Wyrażać osobisty stosunek recenzenta do omawianego przedmiotu.

 • Być subiektywna.

 • Zawierać uzasadnioną konkretnymi argumentami ocenę.

 • Odnosić się do aktualnych wydarzeń.

 • Być dostosowaną do jej czytelnika (np. jeśli jest nim specjalista, to nie trzeba przywoływać podstawowych faktów).

 • Najczęściej jest pisana od jakiejś ogólnej informacji do bardziej szczegółowych.

Dobrej recenzji nie napisze każdy. Wiąże się ona z wiedzą, poziomem intelektualnym, gustem i wrażliwością piszącego.

W recenzjach pojawia się specjalistyczne słownictwo z dziedziny, której recenzja dotyczy, a także określona wiedza (historyczna, biograficzna itp.).


Można wyróżnić 3 rodzaje recenzji ze względu na jej charakter:

 1. Informacyjna – uświadamiająca czytelnikowi pojawienie się danego faktu. Recenzent posługuje się opisem, streszczeniem, opowiadaniem, charakterystyką itp. Powinno jednak ukazywać problemowy aspekt zjawiska.

 2. Felietonowa – rozbudowana perspektywa tematyczna i problemowa.

 3. Eseistyczna – szczególnie istotny będzie tutaj podmiotowy punkt widzenia, wyrażenie osobistego stosunku do przedmiotu recenzji.


Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [504093]
· Jak napisać upoważnienie? [422712]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199126]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [166195]
· Jak napisać notatkę służbową? [159562]
· Jak napisać życiorys? [152952]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [142218]
· Jak napisać sprawozdanie? [117295]
· Jak napisać list? [96472]
· Jak napisać skargę? [91772]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)