Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Media » Jak napisać recenzję? (1z2)
Jak napisać recenzję? (1z2)
Recenzja powinna · 3 rodzaje recenzji · Schemat recenzji dla książki · Przykład


Recenzja


Recenzja (z łac. „przegląd”), to inaczej omówienie sprawozdawcze lub krytyczne konkretnego utworu literackiego, filmu, koncertu, wystawy, publikacji naukowej, itd. Jest najczęściej prezentowana w środkach masowego przekazu.


Recenzja powinna:

 • Zawierać opis przedmiotu recenzji (tytuł, autor, itp.).

 • Ukazywać istotę dzieła, problem jaki porusza.

 • Dotrzeć do sedna omawianego przez nią przedmiotu. Poddać go analizie, interpretacji, porównać do innych.

 • Wyrażać osobisty stosunek recenzenta do omawianego przedmiotu.

 • Być subiektywna.

 • Zawierać uzasadnioną konkretnymi argumentami ocenę.

 • Odnosić się do aktualnych wydarzeń.

 • Być dostosowaną do jej czytelnika (np. jeśli jest nim specjalista, to nie trzeba przywoływać podstawowych faktów).

 • Najczęściej jest pisana od jakiejś ogólnej informacji do bardziej szczegółowych.

Dobrej recenzji nie napisze każdy. Wiąże się ona z wiedzą, poziomem intelektualnym, gustem i wrażliwością piszącego.

W recenzjach pojawia się specjalistyczne słownictwo z dziedziny, której recenzja dotyczy, a także określona wiedza (historyczna, biograficzna itp.).


Można wyróżnić 3 rodzaje recenzji ze względu na jej charakter:

 1. Informacyjna – uświadamiająca czytelnikowi pojawienie się danego faktu. Recenzent posługuje się opisem, streszczeniem, opowiadaniem, charakterystyką itp. Powinno jednak ukazywać problemowy aspekt zjawiska.

 2. Felietonowa – rozbudowana perspektywa tematyczna i problemowa.

 3. Eseistyczna – szczególnie istotny będzie tutaj podmiotowy punkt widzenia, wyrażenie osobistego stosunku do przedmiotu recenzji.


Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [455239]
· Jak napisać upoważnienie? [360406]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [186721]
· Jak napisać notatkę służbową? [148019]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [136553]
· Jak napisać życiorys? [119242]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [110832]
· Jak napisać sprawozdanie? [102277]
· Jak to poprawnie napisać? Ewa Wolańska i in. [85660]
· Jak napisać list? [81144]
Ostatnio dodane
· Myślenie strategiczne. Avinash K. Dixit i Barry J. Nalebuff
· Jak napisać plan urlopów?
· Rafał Styczyński. Leksykon kadrowego
· Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Waldemar Podel
· Jak napisać zgłosznie?
· Jak napisać ulotkę reklamową?
· Jak napisać indeks?
· Jak napisać harmonogram? (3z3)
· Jak napisać harmonogram? (2z3)