Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Życie społeczne » Jak napisać petycję?
Jak napisać petycję?Petycja


Petycja to pismo zawierające prośbę lub postulaty skierowane do władz, wystosowane przez jakąś zbiorowość. Jest podpisane przez członków tej zbiorowości.


Układ

  1. Miejsce i data.

  2. Adresat petycji.

  3. Formuła prośby.

  4. Przedstawienie sytuacji.

  5. Postulaty jak poprawić sytuację.

  6. Korzyści jakie z tego wynikną.

  7. Wyrażenie prośby/nadziei o przychylność.

  8. Podpis osoby wystosowującej petycję.

  9. Podpisy osób, które ją popierają.

Przykład


Dąbki, 3 listopada 2009 roku

Szanowny Pan
Jan Nowak
Burmistrz Miasta Dąbki

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Geodetów i Piłsudzkiego. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po kolejnym tragicznym w skutkach wypadku, jaki miał miejsce na skrzyżowaniu tych ulic.

Już od roku próbujemy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, ale do tej pory bez rezultatu. W tym czasie doszło do 5 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 4 zostały ranne.

Jesteśmy zdania, że poprawić bezpieczeństwo na tej drodze można tylko przez budowę sygnalizacji świetlnej i ustawieniu znaków ograniczających prędkość.

Dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian uda się z pewnością zapobiec kolejnym wypadkom, które w ostatnim czasie stały się normą w tym konkretnym miejscu.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

W imieniu mieszkańców
Sylwia Dobor
[podpis]

Podpisano:
1. Arkadiusz Głowacki [podpis]
2. Jan Bednarek [podpis]
3. ...
4. ...
...


Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [456616]
· Jak napisać upoważnienie? [366181]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [187516]
· Jak napisać notatkę służbową? [148505]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [137581]
· Jak napisać życiorys? [120529]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [111670]
· Jak napisać sprawozdanie? [104006]
· Jak to poprawnie napisać? Ewa Wolańska i in. [85711]
· Jak napisać list? [83274]
Ostatnio dodane
· Jak napisać oświadczenie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej?
· Jak napisać sprzeciw od ukarania karą porządkową?
· Jak napisać wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?
· Jak napisać wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy?
· Jak napisać wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy?
· Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie piersią?
· Jak napisać wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego?
· Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagr...
· Jak napisać zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na konto?