Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Studia » Jak napisać referat?
Jak napisać referat?Referat


Referat jest to mówiąc najprościej, tekst przygotowany do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób. Przyjmuje się, że wystąpienie takie nie powinno być dłuższe niż 15-20 minut.

Czasami przygotowuje się koreferat, czyli referat uzupełniający, pokazujący zagadnienie z innego punktu widzenia.


Układ

  1. Ogólne wprowadzenie poprzez np. omówienie celu przygotowania referatu, przedstawienie kontekstu zagadnienia, anegdoty itp.

  2. Krótkie przedstawienie planu wystąpienia.

  3. Informacje o wykorzystanym materiale.

  4. Treść właściwa referatu.

  5. Podsumowanie, ewentualnie zagadnienia do dyskusji.

Należy

  • Pisać w sposób zrozumiały dla odbiorców.

  • Posługiwać się niezbyt rozbudowanymi zdaniami (ponieważ ułatwia to wypowiedź).

  • Pamiętać, że część zasadnicza tekstu powinna być znacznie dłuższa niż wstęp i zakończenie.

  • Mieć na uwadze, że chodzi o tekst, który powinien być wygłoszony.

Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [455279]
· Jak napisać upoważnienie? [360535]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [186783]
· Jak napisać notatkę służbową? [148046]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [136608]
· Jak napisać życiorys? [119348]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [110880]
· Jak napisać sprawozdanie? [102353]
· Jak to poprawnie napisać? Ewa Wolańska i in. [85665]
· Jak napisać list? [81203]
Ostatnio dodane
· Myślenie strategiczne. Avinash K. Dixit i Barry J. Nalebuff
· Jak napisać plan urlopów?
· Rafał Styczyński. Leksykon kadrowego
· Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Waldemar Podel
· Jak napisać zgłosznie?
· Jak napisać ulotkę reklamową?
· Jak napisać indeks?
· Jak napisać harmonogram? (3z3)
· Jak napisać harmonogram? (2z3)