Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Studia » Jak napisać referat?
Jak napisać referat?Referat


Referat jest to mówiąc najprościej, tekst przygotowany do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób. Przyjmuje się, że wystąpienie takie nie powinno być dłuższe niż 15-20 minut.

Czasami przygotowuje się koreferat, czyli referat uzupełniający, pokazujący zagadnienie z innego punktu widzenia.


Układ

  1. Ogólne wprowadzenie poprzez np. omówienie celu przygotowania referatu, przedstawienie kontekstu zagadnienia, anegdoty itp.

  2. Krótkie przedstawienie planu wystąpienia.

  3. Informacje o wykorzystanym materiale.

  4. Treść właściwa referatu.

  5. Podsumowanie, ewentualnie zagadnienia do dyskusji.

Należy

  • Pisać w sposób zrozumiały dla odbiorców.

  • Posługiwać się niezbyt rozbudowanymi zdaniami (ponieważ ułatwia to wypowiedź).

  • Pamiętać, że część zasadnicza tekstu powinna być znacznie dłuższa niż wstęp i zakończenie.

  • Mieć na uwadze, że chodzi o tekst, który powinien być wygłoszony.

Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [456179]
· Jak napisać upoważnienie? [365543]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [187389]
· Jak napisać notatkę służbową? [148349]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [137277]
· Jak napisać życiorys? [120250]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [111385]
· Jak napisać sprawozdanie? [103839]
· Jak to poprawnie napisać? Ewa Wolańska i in. [85699]
· Jak napisać list? [83138]
Ostatnio dodane
· Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie piersią?
· Jak napisać wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego?
· Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagr...
· Jak napisać zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na konto?
· Jak napisać wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy?
· Pisma i umowy w firmie. Iwona Kienzler
· Myślenie strategiczne. Avinash K. Dixit i Barry J. Nalebuff
· Jak napisać plan urlopów?
· Rafał Styczyński. Leksykon kadrowego