Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Studia » Jak napisać referat?
Jak napisać referat?Referat


Referat jest to mówiąc najprościej, tekst przygotowany do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób. Przyjmuje się, że wystąpienie takie nie powinno być dłuższe niż 15-20 minut.

Czasami przygotowuje się koreferat, czyli referat uzupełniający, pokazujący zagadnienie z innego punktu widzenia.


Układ

  1. Ogólne wprowadzenie poprzez np. omówienie celu przygotowania referatu, przedstawienie kontekstu zagadnienia, anegdoty itp.

  2. Krótkie przedstawienie planu wystąpienia.

  3. Informacje o wykorzystanym materiale.

  4. Treść właściwa referatu.

  5. Podsumowanie, ewentualnie zagadnienia do dyskusji.

Należy

  • Pisać w sposób zrozumiały dla odbiorców.

  • Posługiwać się niezbyt rozbudowanymi zdaniami (ponieważ ułatwia to wypowiedź).

  • Pamiętać, że część zasadnicza tekstu powinna być znacznie dłuższa niż wstęp i zakończenie.

  • Mieć na uwadze, że chodzi o tekst, który powinien być wygłoszony.

Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [504579]
· Jak napisać upoważnienie? [423220]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199185]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [166324]
· Jak napisać notatkę służbową? [159682]
· Jak napisać życiorys? [153089]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [142607]
· Jak napisać sprawozdanie? [117480]
· Jak napisać list? [96747]
· Jak napisać skargę? [91957]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)