Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Praca » Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2)
Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2)
Układ · Przykład 1. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika · Przykład 2. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika · Przykład 3. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę


Wypowiedzenie

umowy o pracę


Wypowiedzenie to pisemne rozwiązanie umowy o pracę. Polega na tym, że jedna ze stron stosunku pracy składa drugiej oświadczenie, skutkiem którego jest rozwiązanie stosunku pracy. Stroną wypowiadającą może być pracodawca lub pracownik.

Kodeks pracy (art. 30 § 4) zobowiązuje pracodawcę w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartą na czas nie określony lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

Jedną z częstszych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę jest częste przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim. W tym względzie wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy w stosownych orzeczeniach, stwierdzając m.in., że nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej, są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, chociażby były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione. Nie można bowiem wymagać od pracodawcy, by zatrudniał pracownika przez nieograniczony żadnym terminem czas na stanowisku, jeżeli obowiązkom związanym z tym stanowiskiem pracownik nie może podołać, bez względu na okoliczności, które to spowodowały. Nie można także wymagać od pracodawcy, w przypadku gdy absencja pracownika w pracy jest częsta i długotrwała, by brał pod uwagę możliwości poprawy stanu zdrowia pracownika i od tego uzależniał wypowiedzenie umowy o pracę (Żołyński 2010: 307).


Układ

  1. Miejscowość, data

  2. Dane nadawcy

  3. Dane adresata

  4. Nagłówek (np. „Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem”)

  5. Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę, wraz z datą jej zawarcia, a także okresem wypowiedzenia

  6. Przyczyna rozwiązania umowy (nie jest konieczna gdy wypowiada pracownik, chociaż wskazana)

  7. W wypadku, gdy wypowiada pracodawca - informacja o prawach pracownika

  8. Podpis

  9. Tekst potwierdzający otrzymanie wypowiedzi

  10. Data i podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie

Przykład 1. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika


Warszawa, dn. 17.05.2005 r.

Jan Kowalski
redaktor pomocniczy
ul. Dobra 5
05-329 Warszawa

Szanowny Pan,
Arkadiusz Sikorski
Wydawnictwo „Nolan”
ul. Długa 12
05-324 Warszawa


Rozwiązanie umowy o pracę
za wypowiedzeniem

Niniejszym rozwiązuję umowę o pracę zawartą 14.06.1995 r., z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest trudna sytuacja rodzinna, która uniemożliwia mi dalsze wykonywanie obowiązków.


Z poważaniem
Jan Kowalski

Wypowiedzenie otrzymałem
17.05.2005 r., Arkadiusz Sikorski

Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [455174]
· Jak napisać upoważnienie? [360324]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [186683]
· Jak napisać notatkę służbową? [148009]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [136518]
· Jak napisać życiorys? [119183]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [110799]
· Jak napisać sprawozdanie? [102214]
· Jak to poprawnie napisać? Ewa Wolańska i in. [85658]
· Jak napisać list? [81066]
Ostatnio dodane
· Myślenie strategiczne. Avinash K. Dixit i Barry J. Nalebuff
· Jak napisać plan urlopów?
· Rafał Styczyński. Leksykon kadrowego
· Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Waldemar Podel
· Jak napisać zgłosznie?
· Jak napisać ulotkę reklamową?
· Jak napisać indeks?
· Jak napisać harmonogram? (3z3)
· Jak napisać harmonogram? (2z3)