Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Praca » Jak napisać sprawozdanie?
Jak napisać sprawozdanie?Sprawozdanie


Sprawozdanie to inaczej chronologiczne przedstawienie ustne lub pisemne przebiegu zdarzeń, których autor sprawozdania był świadkiem. Szczegółowe odtworzenie kolejności wydarzeń.

Sprawozdanie można przedstawić w postaci narracyjnej albo w tabeli.


Powinno:

 • uwzględniać: miejsce, czas, uczestników,

 • obiektywnie prezentować sytuację, choć na końcu formułuje się własne uwagi,

 • przedstawiać fakty chronologicznie,

 • selekcjonować fakty, aby najważniejsze informacje nie zginęły w natłoku danych,

 • być czytelne, przejrzyste i konkretne,

 • w sprawozdaniu okresowym, należy odwołać się do sprawozdań wcześniejszych.

Układ

 1. Tytuł

 2. Tło opisywanego wydarzenia

 3. Chronologicznie uporządkowany przebieg zdarzeń

 4. Podsumowanie, ocena wydarzeń

 5. Własnoręczny podpis

 6. Miejsce i data

Wzór (dla sprawozdania
z konferencji w Warszawie)Sprawozdanie z konferencji
[tytuł konferencji]

W związku z objęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 roku, odbyła się w Warszawie, w... [miejsce] konferencja zorganizowana przez... Miała ona miejsce w dniach...

Konferencja rozpoczęła się o godzinie... wystąpieniem... Przywitano przybyłych gości, po czym... Następnie wygłoszono referat... [chronologiczny przebieg zdarzeń].

Efektem spotkania było... Przedstawiciele wszystkich ośrodków zgodnie uznali, że było to wydarzenie o wysokiej randze...

[podpis]

Warszawa, dn...


Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [456254]
· Jak napisać upoważnienie? [365744]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [187437]
· Jak napisać notatkę służbową? [148375]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [137360]
· Jak napisać życiorys? [120357]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [111444]
· Jak napisać sprawozdanie? [103886]
· Jak to poprawnie napisać? Ewa Wolańska i in. [85703]
· Jak napisać list? [83184]
Ostatnio dodane
· Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie piersią?
· Jak napisać wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego?
· Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagr...
· Jak napisać zgodę na przekazywanie wynagrodzenia na konto?
· Jak napisać wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy?
· Pisma i umowy w firmie. Iwona Kienzler
· Myślenie strategiczne. Avinash K. Dixit i Barry J. Nalebuff
· Jak napisać plan urlopów?
· Rafał Styczyński. Leksykon kadrowego