Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Praca » Jak napisać upoważnienie?
Jak napisać upoważnienie?Upoważnienie


Upoważnienie jest to oficjalne uprawnienie osoby upoważnionej do występowania z imienia osoby upoważniającej i wykonania za nią określonych zadań.

W upoważnieniu trzeba wyraźnie wskazać osobę upoważniającą i upoważnioną.

Zwykle przydaje się, gdy trzeba odebrać/złożyć jakieś oficjalne pismo w urzędzie, sądzie, czy innej instytucji.


Układ

  1. Miejscowość, data

  2. Dane osoby udzielającej upoważnienia (imię, nazwisko, adres, numer dowodu)

  3. Nagłówek („Upoważnienie”)

  4. Informacja kogo dotyczy upoważnienie

  5. Adres i numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej

  6. Informacja do czego zostaje upoważniona

  7. Podpis osoby upoważniającej

PrzykładNowe, 23.05.2008 r.

Adam Kowalski
ul. Nowa 5
09-345 Nowe
nr dowodu os. ACU 643466


Upoważnienie

Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Podpisano
Adam KowalskiZnajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [454385]
· Jak napisać upoważnienie? [359574]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [186548]
· Jak napisać notatkę służbową? [147834]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [136099]
· Jak napisać życiorys? [118827]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [110490]
· Jak napisać sprawozdanie? [101987]
· Jak to poprawnie napisać? Ewa Wolańska i in. [85622]
· Jak napisać list? [80859]
Ostatnio dodane
· Myślenie strategiczne. Avinash K. Dixit i Barry J. Nalebuff
· Jak napisać plan urlopów?
· Rafał Styczyński. Leksykon kadrowego
· Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Waldemar Podel
· Jak napisać zgłosznie?
· Jak napisać ulotkę reklamową?
· Jak napisać indeks?
· Jak napisać harmonogram? (3z3)
· Jak napisać harmonogram? (2z3)