Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Studia » Jak napisać bibliografię?
Jak napisać bibliografię?


Bibliografia


Bibliografia stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub wykorzystywanych przez autora najczęściej pracy naukowej lub popularnonaukowej.

Bibliografia może nosić różne nazwy: Wykaz literatury, Wykaz źródeł, Literatura cytowana itp.


Wskazówki

 • Wpisy w bibliografii umieszcza się w porządku alfabetycznym.

 • Bibliografię można podzielić według grup publikacji na np. akty prawne, słowniki, publikacje elektroniczne itp.

 • Schemat wpisu w bibliografii wygląda mniej więcej tak: autor, tytuł, miejsce i rok wydania,

  czyli np.

  Cempel Czesław, Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Poznań: 2003.

 • W przypadku pracy napisanej pod redakcją, najpierw podaje się tytuł publikacji, potem nazwisko redaktora ze skrótem red.

Wpis - opis występujących elementów

 • IMIĘ I NAZWISKO AUTORA - należy podawać w formie przyjętej z opisywanego dokumentu.

 • TYTUŁ - należy również podać w formie przyjętej z opisywanego dokumentu. Jeśli posiada podtytuł można go podać, lecz nie trzeba.

 • NUMER TOMU - jeśli książka jest podzielona na tomy, zaznaczany przez użycie skrótu „t.” i podania numeru tomu. Umieszcza się go po tytule.

 • WYDAWCA - jeśli występuje kilku wydawców, wpisuje się nazwę pierwszego. Można pominąć określenia typu: SA, sp. z o.o. itp.

 • MIEJSCE WYDANIA - jeśli występuje kilka miejsc wydania można podać tylko to, które występuje jako pierwsze, albo wszystkie łącząc je myślnikiem, np. „Warszawa-Koszalin”. Natomiast gdy nie ma informacji o miejscu wydania wpisuje się w nawiasach kwadratowych skrót „b.m.” (czytaj: bez miejsca).

 • ROK WYDANIA - należy stosować cyfry arabskie. Jeśli nie podano roku wydania wpisuje się w nawiasach kwadratowych skrót: „b.r.” (czytaj: bez roku).

Przykład (pierwsza strona)

Poniżej zaprezentowana bibliografia została przygotowana pod system przypisów w tekście.


Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [454801]
· Jak napisać upoważnienie? [359973]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [186604]
· Jak napisać notatkę służbową? [147931]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [136314]
· Jak napisać życiorys? [119017]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [110627]
· Jak napisać sprawozdanie? [102068]
· Jak to poprawnie napisać? Ewa Wolańska i in. [85627]
· Jak napisać list? [80927]
Ostatnio dodane
· Myślenie strategiczne. Avinash K. Dixit i Barry J. Nalebuff
· Jak napisać plan urlopów?
· Rafał Styczyński. Leksykon kadrowego
· Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Waldemar Podel
· Jak napisać zgłosznie?
· Jak napisać ulotkę reklamową?
· Jak napisać indeks?
· Jak napisać harmonogram? (3z3)
· Jak napisać harmonogram? (2z3)