Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Studia » Jak napisać bibliografię?
Jak napisać bibliografię?Bibliografia


Bibliografia stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub wykorzystywanych przez autora najczęściej pracy naukowej lub popularnonaukowej.

Bibliografia może nosić różne nazwy: Wykaz literatury, Wykaz źródeł, Literatura cytowana itp.


Wskazówki

 • Wpisy w bibliografii umieszcza się w porządku alfabetycznym.

 • Bibliografię można podzielić według grup publikacji na np. akty prawne, słowniki, publikacje elektroniczne itp.

 • Schemat wpisu w bibliografii wygląda mniej więcej tak: autor, tytuł, miejsce i rok wydania,

  czyli np.

  Cempel Czesław, Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Poznań: 2003.

 • W przypadku pracy napisanej pod redakcją, najpierw podaje się tytuł publikacji, potem nazwisko redaktora ze skrótem red.

Wpis - opis występujących elementów

 • IMIĘ I NAZWISKO AUTORA - należy podawać w formie przyjętej z opisywanego dokumentu.

 • TYTUŁ - należy również podać w formie przyjętej z opisywanego dokumentu. Jeśli posiada podtytuł można go podać, lecz nie trzeba.

 • NUMER TOMU - jeśli książka jest podzielona na tomy, zaznaczany przez użycie skrótu „t.” i podania numeru tomu. Umieszcza się go po tytule.

 • WYDAWCA - jeśli występuje kilku wydawców, wpisuje się nazwę pierwszego. Można pominąć określenia typu: SA, sp. z o.o. itp.

 • MIEJSCE WYDANIA - jeśli występuje kilka miejsc wydania można podać tylko to, które występuje jako pierwsze, albo wszystkie łącząc je myślnikiem, np. „Warszawa-Koszalin”. Natomiast gdy nie ma informacji o miejscu wydania wpisuje się w nawiasach kwadratowych skrót „b.m.” (czytaj: bez miejsca).

 • ROK WYDANIA - należy stosować cyfry arabskie. Jeśli nie podano roku wydania wpisuje się w nawiasach kwadratowych skrót: „b.r.” (czytaj: bez roku).

Przykład (pierwsza strona)

Poniżej zaprezentowana bibliografia została przygotowana pod system przypisów w tekście.


Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [508455]
· Jak napisać upoważnienie? [427267]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199797]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [167570]
· Jak napisać notatkę służbową? [160467]
· Jak napisać życiorys? [154285]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [145970]
· Jak napisać sprawozdanie? [119482]
· Jak napisać list? [99620]
· Jak napisać podanie? [94475]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)