Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Inne » Jak napisać umowę?
Jak napisać umowę?Umowa


Umowa jest pismem urzędowym. Stanowi dokument prawny, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika przy jej sporządzaniu. Najczęściej jest zawierana pomiędzy dwiema osobami lub firmami.

Sporządza się ją w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Wyróżnić można umowy:

 1. jednostronnie zobowiązujące - tylko jedna strona jest zobowiązana, a druga uprawniona,

 2. dwustronnie zobowiązujące - obie strony są zarówno zobowiązane, jak i uprawnione.

W treści umowy, niezależnie od jej przedmiotu występują pewne elementy (Pawelec 2004: 96):

 • Data i miejsce zawarcia umowy.

 • Opis stron podpisujących umowę wraz z ich identyfikacją:

  • osoby indywidualne: imię i nazwisko (ewentualnie data urodzenia), miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, organ wydający dowód

  • instytucje: siedziba, adres, osoby reprezentujące (imię, nazwisko, stanowisko), numer wpisu w rejestrze sądowym, NIP.

 • Przedmiot umowy.

 • Precyzyjne omówienie w kolejnych paragrafach warunków obowiązujących obie strony umowy.

 • Podanie przepisów, aktów prawnych, mających zastosowane w kwestiach nieuregulowanych umową.

 • Podanie instytucji rozstrzygających możliwe spory pomiędzy stronami umowy.

 • Podanie liczby podpisanych egzemplarzy tekstu umowy.

 • Podpisy stron.

Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [485800]
· Jak napisać upoważnienie? [404270]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [197703]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [158594]
· Jak napisać notatkę służbową? [156309]
· Jak napisać życiorys? [146394]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [131195]
· Jak napisać sprawozdanie? [114269]
· Jak napisać list? [90753]
· Jak to poprawnie napisać? Ewa Wolańska i in. [87086]
Ostatnio dodane
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)
· Analiza SWOT (1z4)