Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Studia » Jak napisać opinię?
Jak napisać opinię?Opinia


Opinia to ocena pracownika, studenta, ucznia, przygotowana przez jego bezpośredniego zwierzchnika. Może być zarówno pozytywna, jak i negatywna.

W opinii nie należy przesadzać z używaniem superlatywów, ponieważ może to się wydawać podejrzane i stronnicze.

Występują także opinie poufne, czyli takie o których nie wie osoba opiniowana. Wówczas przekazywane są one w zaklejonej kopercie, na której widnieje nazwisko osoby opiniowanej.

Wskazane jest, aby w opinii pojawiły się wyrażenia, umożliwiające sformułowanie oceny takie jak: „jestem przekonany”, „z całą pewnością”, „według mnie” itp.

Zobacz także artykuł: Jak napisać opinię o pracowniku?


Układ

  1. Miejsce, data

  2. Dane osoby/instytucji opiniującej

  3. Nagłówek („Opinia”)

  4. Przedstawienie osoby opiniowanej i relacji formalnej w jakiej pozostawała z opiniującym.

  5. Wprowadzająca charakterystyka osoby, a także przedstawienie jej aktywności, predyspozycji, zawierające ocenę.

  6. Krótkie przedstawienie ostatecznej oceny.

  7. Cel pisania opinii.

  8. Podpis osoby opiniującej.

Przykład


Warszawa, 06.09.2008 r.

Instytut ...
Uniwersytet ...
ul. ...
00-XXX Warszawa


OPINIA

Pani mgr Anna Kowalska napisała pod moim kierunkiem pracę magisterską pt. „Przyczyny migracji zagranicznych z powiatu tarnowskiego po 1 maja 2004 roku”. Praca uzyskała bardzo dobrą ocenę komisji egzaminacyjnej. W efekcie pani Anna uzyskała dyplom z wyróżnieniem.

W okresie minionych dwóch Anna Kowalska brała udział w prowadzonych przeze mnie seminariach magisterskich. W roku 2008/2009 była członkiem zespołu badawczego realizującego grant badawczy dotyczący migracji zagranicznych.

We wszystkich swoich działaniach Anna Kowalska dała się poznać jako osoba zdyscyplinowana, poważnie traktująca swoje zadania. Zdecydowanie stwierdzam, że posiada ona predyspozycje intelektualne do pracy naukowej, takie jak: umiejętność rozumienia złożonych koncepcji teoretycznych i umiejętność analitycznego myślenia.

Moim zdaniem mgr Anna Kowalska jest znakomitą kandydatką na studia doktoranckie.


(podpis)
prof. Adam Nowakowski


Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [505010]
· Jak napisać upoważnienie? [423552]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199228]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [166448]
· Jak napisać notatkę służbową? [159757]
· Jak napisać życiorys? [153170]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [142905]
· Jak napisać sprawozdanie? [117605]
· Jak napisać list? [96981]
· Jak napisać skargę? [92089]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)