Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Studia » Jak napisać abstrakt?
Jak napisać abstrakt?


Abstrakt


Abstrakt to krótkie zrelacjonowanie wyników badań szczegółowo opisanych w tekście naukowym, dostępnym najczęściej w innej publikacji, książce, czasopiśmie itp. Abstrakt może znajdować się także przed lub po takim tekście. Może również stanowić zapowiedź pojawienia się tekstu naukowego.

Abstrakt stanowi krótkie omówienie tekstu naukowego, a przez to zachętę do zapoznania się z nim. Nie jest tożsamy ze streszczeniem. Należy unikać zwrotów używanych w streszczeniach typu: „w tekście opisano…”, „w niniejszej pracy…” itp. Zamiast tego należy pisać: „analizie poddano…”, „w badaniach podjęto próbę…” itp. Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów.

W abstrakcie używa się języka naukowego. Najczęściej jest pisany bezosobowo, czasami można stosować pierwszą osobę liczby pojedynczej (np. w abstrakcie referatu).


Układ

  1. Imię i nazwisko autora tekstu naukowego

  2. Nazwa jednostki badawczej

  3. Tytuł

  4. Przedstawienie problemu badawczego i celu pracy

  5. Metodologia

  6. Opis badań

  7. Najważniejsze wyniki

  8. Wnioski z badań

Przykład

Źródło: http://www.qualitativesociologyreview.org/ PL/Volume13/abstracts.php


Barbara Jabłońska
Uniwersytet Jagielloński, Polska

Telewizyjny "spektakl" czy racjonalna debata? Analiza słownictwa i strategii argumentacyjnych w wybranych programach politycznych TVP1 dotyczących problematyki UE

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z komunikowaniem politycznym i publicznym w wybranych debatach telewizyjnych. W szczególności analizie poddane zostały stosowane w debatach strategie argumentacyjne oraz dominujące słownictwo. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do jakości debat politycznych: czy mają one formę rytualnego spektaklu, czy też opierają się na racjonalnej argumentacji? Całość rozważań osadzona została w ramach teoretycznych tzw. krytycznej analizy dyskursu (KAD), której jednym z główny zadań jest demaskowanie przemocy i dominacji wbudowanych w język.


Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [505758]
· Jak napisać upoważnienie? [424406]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199332]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [166660]
· Jak napisać notatkę służbową? [159887]
· Jak napisać życiorys? [153450]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [143606]
· Jak napisać sprawozdanie? [118077]
· Jak napisać list? [97678]
· Jak napisać skargę? [92399]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)