Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Życie społeczne » Jak napisać apel?
Jak napisać apel?Apel


Apel to publiczna wypowiedź lub pismo skierowane do jakiejś zbiorowości z prośbą o udzielenie pomocy, podjęcie określonego działania. Może być ogłoszony w formie przemówienia, ogłoszenia, plakatu itp.


Układ

  1. Miejscowość i data (w prawym górnym rogu)

  2. Nagłówek, np. „Apel do mieszkańców Gdańska”, „Apel o pomoc”

  3. Bezpośredni zwrot do osób, których apel dotyczy, np. „Do wszystkich tych, którzy…”, „Drodzy mieszkańcy Gdańska!”

  4. Opis sytuacji

  5. Zapowiedź zmiany w przyszłości

  6. Powtórzenie apelu (czyli tego co było na początku, np. „Apelujemy o pomoc w sprawie…”)

  7. Prośba o pomoc, przychylność, np. „Ratujmy przyrodę!”, „Liczymy na zrozumienie”

  8. Podpis osoby, która wystosowała apel, nazwa instytucji

  9. Kontakt

Przykład

Źródło: http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-2105- Apel_prezydenta_Legnicy_do_mieszkancow.htmlAPEL

Mając na uwadze poprawę estetyki miasta po sezonie zimowym, w trosce o zachowanie czystości i porządku w naszym mieście, zwracam się do wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, administratorów budynków, o zintensyfikowanie prac porządkowych na administrowanych terenach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, wykorzystując sprzyjającą, wiosenną pogodę.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) ustawowym obowiązkiem władz gminnych a także każdego właściciela oraz zarządcy nieruchomości jest utrzymanie czystości i porządku. Ponadto obowiązujące przepisy prawa miejscowego tj. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica, nakładają na użytkowników, zarządców terenów obowiązek utrzymania czystości, poprzez:

- dbanie o estetyczny wygląd nieruchomości, chodników bezpośrednio przyległych oraz całego terenu posesji, niedopuszczenie do zalegania na niej nieczystości i liści, - dokonywanie wymiany piasku w piaskownicach,
- do przestrzegania terminów deratyzacji w obrębie nieruchomości oraz przeprowadzanie jej w razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych,
- do gromadzenia odpadów w kontenerach, pojemnikach z przykrywami na terenach własnych posesji, a także usuwania na bieżąco odpadów wielkogabarytowych,
- do należytego opiekowania się zwierzętami domowymi, nie porzucania ich, a także do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,
- wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu w miejscach publicznych,
- do usuwania, z miejsc służących do wspólnego użytku, zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe.

Wzorem lat ubiegłych, służby komunalne rozpoczęły już przygotowania do wiosennych porządków, a powołana w kwietniu br. Komisja ds. Estetyzacji Miasta, wizytować będzie tereny miasta i poszczególne nieruchomości egzekwując od właścicieli ciążące na nich obowiązki.

Apeluję do wszystkich mieszkańców o nie zaśmiecanie miasta, tylko wspólna stała troska o jego estetykę może przynieść właściwe efekty, a nasze wspólne pieniądze lepsze przeznaczenie np. na oczekiwane remonty i inwestycje.

Prezydent Miasta Legnicy
Tadeusz Krzakowski


Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [505501]
· Jak napisać upoważnienie? [424126]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199305]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [166592]
· Jak napisać notatkę służbową? [159844]
· Jak napisać życiorys? [153345]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [143405]
· Jak napisać sprawozdanie? [117909]
· Jak napisać list? [97417]
· Jak napisać skargę? [92294]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)