Kontakt
Poradniki
Wyszukiwarka
A-Z
JN » Praca » Jak napisać pełnomocnictwo?
Jak napisać pełnomocnictwo?Pełnomocnictwo


Pełnomocnictwo jest jedną z form przedstawicielstwa, opierającą się na oświadczeniu reprezentowanego i polega na umocowania do działania w cudzym imieniu. Podstawą prawną udzielenia pełnomocnictwa są przepisy art. 95-109 Kodeksu cywilnego.

Pełnomocnictwo stanowi dokument od którego należna jest opłata skarbowa. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą sporządzenia dokumentu. Przedmiotem opłaty jest ustanowienie dokumentu pełnomocnictwa oraz jego odpisy (Bejnarowicz 2008: 182).

Pełnomocnictwa można udzielić przed wstąpieniem na drogę sądową lub w trakcie postępowania. W toku sprawy może być złożone ustnie przez oświadczenie wciągnięte do protokołu. Nie można udzielić pełnomocnictwa zbiorowego, ale można ustanowić kilku pełnomocników (Żołyński 2010: 63).


Układ

  1. Miejscowość, data

  2. Dane osoby udzielającej pełnomocnictwa

  3. Nagłówek (Pełnomocnictwo)

  4. Treść pełnomocnictwa

  5. Podpis

Wzór


............................
(miejscowość i data)

..................................
(imię i nazwisko/nazwa)

...........................................
(adres zamieszkania/siedziba)


PEŁNOMOCNICTWO

Upoważniam ....................................... legitymującego się dowodem osobistym seria .............. numer .............., zamieszkałego w ........................ do dokonywania w moim imieniu czynności faktycznych i prawnych związanych z
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
w tym do reprezentowania mnie przed organami administracji publicznej.

Pełnomocnik nie jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw.


...............
(podpis)


Przykład


Warszawa, 12.02.2007 r.

Jakub Olech
zam. 09-290 Warszawa
ul. Krucza 3


PEŁNOMOCNICTWO

Upoważniam radcę prawnego dr. Jana Nowaka, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Warszawie przy ul. Nowej 5/9 do reprezentowania mnie przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie z mojego powództwa przeciwko STONPOL S.A. w Warszawie o przywrócenie do pracy.


Jakub Olech


Znajdź nas na Facebooku
Popularne
· Jak zaadresować kopertę? [504528]
· Jak napisać upoważnienie? [423154]
· Jak napisać recenzję? (1z2) [199177]
· Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron [166304]
· Jak napisać notatkę służbową? [159661]
· Jak napisać życiorys? [153078]
· Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? (1z2) [142555]
· Jak napisać sprawozdanie? [117468]
· Jak napisać list? [96732]
· Jak napisać skargę? [91936]
Ostatnio dodane
· Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka?
· Jak napisać list z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej?
· Jak sformułować cele marketingowe?
· Jak napisać wizję firmy?
· Jak napisać profil idealnego kandydata na stanowisko pracy?
· Jak napisać opis stanowiska pracy?
· Analiza SWOT (4z4)
· Analiza SWOT (3z4)
· Analiza SWOT (2z4)