CV: Jak napisać CV?

CV: Jak napisać CV?

PODZIEL SIĘ

Na skróty: Czym jest CV · Wymagania wobec CV · Objętość · Co powinno się znaleźć w CV · Klauzula · Typy CV · Przykład CV


Jak napisać CV

(Curriculum vitae)

Czym jest CV

Curriculum vitae, po łac. „bieg życia” lub „życiorys”, to nic innego jak pewne narzędzie służące do promocji własnej osoby, wizytówka która zainteresuje pracodawcę. Jest dokumentem opisującym umiejętności kandydata na stanowisko pracy, jego doświadczenie i dokonania, mającym zachęcić potencjalnego pracodawcę do spotkania i zaproponowania pracy. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej życiorys często stanowi punkt wyjścia dla zadawanych pytań. Ostateczny kształt CV zawsze powinien być dostosowany do oczekiwań konkretnego pracodawcy. Nie istnieje coś takiego jak jeden, najlepszy i najskuteczniejszy wzór CV.

Wymagania wobec CV

 • Dobre CV musi być przejrzyste i czytelne – osoba czytająca z pewnością nie będzie chciała zbyt mocno koncentrować wzroku i wczytywać się w to co zostało napisane małym druczkiem;

 • Należy umiejętnie stosować wypunktowanie, pogrubienie, podkreślenie itp., które powodują, że układ CV jest bardziej przyjazny dla czytającego;

 • Osoba rekrutująca powinna być w stanie szybko znaleźć potrzebne jej informacje;

 • CV powinno zawierać wszystkie wymagane informacje i być napisane w sposób zrozumiały;

 • Nie powinno zawierać nieistotnych informacji, a przynajmniej nie w nadmiarze. Należy być oszczędnym w słowach;

 • Zadaniem CV jest umiejętnie „sprzedać” daną osobę, poprzez podkreślenie, że jest ona lepsza na dane stanowisko od innych kandydatów;

 • CV należy zawsze dostosować do oczekiwać konkretnego pracodawcy. Ten sam życiorys może jednego pracodawcę zainteresować, gdy przez drugiego zostanie zignorowany;

 • Należy użyć dobrej jakości papieru;

 • Podawaj tylko prawdziwe informacje.

Objętość

Powszechnie przyjmuje się, że CV nie powinno przekraczać dwóch – trzech stron formatu A4 i powinno być napisane na komputerze. Długość CV jest jednak w znacznej mierze sprawą indywidualną i zależy od doświadczenia zawodowego, zdobytych umiejętności, i kwalifikacji, a także układu tekstu.

Co powinno się znaleźć w CV

Celem CV jest przekazanie potencjalnemu pracodawcy pewnych informacji o Tobie, takich jak:

 • Dane osobowe – nazwisko, adres, datę urodzin, informacje kontaktowe;

 • Wykształcenie/kwalifikacje – lista ukończonych szkół, kursów, odbyte szkolenia;

 • Doświadczenie zawodowe – wykaz miejsc pracy, uporządkowany chronologicznie od ostatniego, osiągnięcie i zakres obowiązków;

 • Posiadane umiejętności – wypunktowanie i opis posiadanych umiejętności;

 • Zainteresowania – prywatne zainteresowania i hobby, które mają związek ze stanowiskiem pracy.

Klauzula

Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych personalnych – na końcu CV (a także listu motywacyjnego) należy zamieścić klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych personalnych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ