Esej


Esej jest to forma literacka lub literacko-naukowa, łącząca w sobie elementy publicystyczne, naukowe, czy artystyczne. Prezentuje on punkt widzenia autora.

Esej, podobnie jak inne formy literackie, składa się z trzech części:

  1. Wstęp – wprowadzenie czytelnika w temat, informacja o tym, jaki jest pogląd autora.
  2. Rozwinięcie – rozważanie autora na dany temat, przy pomocy odwołań do różnych utworów, cytatów itp.
  3. Zakończenie – podsumowanie głównych tez eseju, wnioski, podkreślenie własnego stanowiska w danej sprawie.

Kilka wskazówek:

  1. Dokładnie przeanalizuj temat.
  2. Pamiętaj, że pisząc esej wyrażasz swoją opinię na dany temat, ale odwołując się do cudzych poglądów, cytatów.
  3. Nie odchodź od tematu.
  4. Pisz w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Używaj sformułowań: „Moim zdaniem…”, „Uważam, że…”, „Według mojej opinii…”, świadczą one o pokorze autora co jest pożądane.
  5. Bądź oryginalny – wykorzystaj mniej znane cytaty, przedstaw własny punkt widzenia danego tematu.

Skomentuj