Strona główna Inne List prywatny po angielsku: Jak napisać list prywatny po angielsku?

List prywatny po angielsku: Jak napisać list prywatny po angielsku?

Sprawdź jak napisać list prywatny po angielsku, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem listu prywatnego po angielsku.

List prywatny po angielsku

List prywatny w języku angielskim ma, podobnie jak w Polsce, mało sformalizowaną formę. Zasadniczo składa się z trzech części: nagłówek z adresem, część właściwa i podpis.

Wskazówki

  • Często w języku angielskim można spotkać się ze stylem listów, w którym akapity zaczynają się od brzegu strony, bez wcięcia akapitowego.

  • Adres nadawcy i data, a także podpis mogą być wyrównane do prawej strony.

  • List rozpoczyna się od Dear lub bardziej emocjonalnie My dear, My darling, po których należy wstawić imię adresata listu.

  • Kończąc list używa się zwrotów: Yours sincerely, Yours faithfully, Sincerely, Yours, With best wishes, Love, With love, With all my love, Cheers.

Układ

  • Adres nadawcy bez podania imienia i nazwiska;

  • Data;

  • Zwrot grzecznościowy rozpoczynający list;

  • Treść;

  • Zwrot grzecznościowy kończący list;

  • Podpis.

Wzór

List prywatny po angielsku – wzór
16 Garden Avenue
HARWICH
CO12 4JR

25 August 2008

Dear Mrs Jackson,

Thank you for your …………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Yours sincerely,
Jan Nowak


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here