Notatka służbowa


Notatka służbowa jest dokumentem stosowanym w firmach, instytucjach i urzędach. Służy prawnemu udokumentowaniu bieżących ustaleń w celu kontroli realizacji czynności służbowych. Dlatego musi być precyzyjna.

Notatka służbowa powinna uwzględniać:

  • datę sporządzenie
  • miejsce spotkania
  • czas spotkania
  • personalia osób ją sporządzających

Przykład: Notatka służbowa ze spotkania


Data:

28.01.2010 r.

Miejsce:

Dom Kultury w Iksowie, Siedziba Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży

Uczestnicy:

Jakub Nowak – Przewodniczący Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży
Sławomir Jarzęba – Sekretarz gminy Iksowo
Aldona Jastrzębska – Sekretarz Stowarzyszenia „Klon”
Bogusław Heban – Prezes Stowarzyszenia „Młodziki”
Przedstawiciele społeczności gminy Iksowo.

Przebieg spotkania:

W czasie spotkania sekretarz gminy Sławomir Jarzęba zadeklarował chęć pomocy przy budowie Ośrodka Sportowego dla Młodzieży. Zobowiązał się do podjęcia przez władze następujących zadań, będących odpowiedzią na postulaty Komitetu ds. Budowy Ośrodka.

  1. Przeznaczenie na pomoc w pracach wykończeniowych części środków uzyskanych przez Dom Kultury za wynajmowanie powierzchni reklamowych.

  2. Pozyskiwanie sponsorów dla inwestycji wśród firm potencjalnie zainteresowanych reklamą swoich wyrobów w budowanych obiektach.

Ponadto Stowarzyszenie „Klon” i Stowarzyszenie „Młodziki” podejmują się zebrania minimum 25 tys. zł organizując mecze, kwesty i pikniki na rzecz wybudowania ośrodka, a także zaangażowania w akcję harcerzy i młodzieży z miejscowych szkół.

Szczegółowy kosztorys sporządzi grono specjalistów wyłonione na następnym posiedzeniu Komitetu ds. Budowy Ośrodka Sportowego dla Młodzieży, które odbędzie się dnia 2.02.2010 r.

Podpisy uczestników spotkania:

1) …
2) …

Sporządził:

Andrzej Woźny


Skomentuj