Petycja


Petycja to pismo zawierające prośbę lub postulaty skierowane do władz, wystosowane przez jakąś zbiorowość. Jest podpisane przez członków tej zbiorowości.

Układ

  1. Miejsce i data.
  2. Adresat petycji.
  3. Formuła prośby.
  4. Przedstawienie sytuacji.
  5. Postulaty jak poprawić sytuację.
  6. Korzyści jakie z tego wynikną.
  7. Wyrażenie prośby/nadziei o przychylność.
  8. Podpis osoby wystosowującej petycję.
  9. Podpisy osób, które ją popierają.

Przykład


Dąbki, 3 listopada 2009 roku

Szanowny Pan
Jan Nowak
Burmistrz Miasta Dąbki

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Geodetów i Piłsudzkiego. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po kolejnym tragicznym w skutkach wypadku, jaki miał miejsce na skrzyżowaniu tych ulic.

Już od roku próbujemy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, ale do tej pory bez rezultatu. W tym czasie doszło do 5 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 4 zostały ranne.

Jesteśmy zdania, że poprawić bezpieczeństwo na tej drodze można tylko przez budowę sygnalizacji świetlnej i ustawieniu znaków ograniczających prędkość.

Dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian uda się z pewnością zapobiec kolejnym wypadkom, które w ostatnim czasie stały się normą w tym konkretnym miejscu.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

W imieniu mieszkańców
Sylwia Dobor
[podpis]

Podpisano:
1. Arkadiusz Głowacki [podpis]
2. Jan Bednarek [podpis]
3. …
4. …


Skomentuj