Jak napisać petycję?

Jak napisać petycję?

PODZIEL SIĘ


Petycja


Petycja to pismo zawierające prośbę lub postulaty skierowane do władz, wystosowane przez jakąś zbiorowość. Jest podpisane przez członków tej zbiorowości.

Układ

  1. Miejsce i data;

  2. Adresat petycji;

  3. Formuła prośby;

  4. Przedstawienie sytuacji;

  5. Postulaty jak poprawić sytuację;

  6. Korzyści jakie z tego wynikną;

  7. Wyrażenie prośby/nadziei o przychylność;

  8. Podpis osoby wystosowującej petycję;

  9. Podpisy osób, które ją popierają.

Przykład


Dąbki, 3 listopada 2009 roku

Szanowny Pan
Jan Nowak
Burmistrz Miasta Dąbki

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Geodetów i Piłsudzkiego. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy po kolejnym tragicznym w skutkach wypadku, jaki miał miejsce na skrzyżowaniu tych ulic.

Już od roku próbujemy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, ale do tej pory bez rezultatu. W tym czasie doszło do 5 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 4 zostały ranne.

Jesteśmy zdania, że poprawić bezpieczeństwo na tej drodze można tylko przez budowę sygnalizacji świetlnej i ustawieniu znaków ograniczających prędkość.

Dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian uda się z pewnością zapobiec kolejnym wypadkom, które w ostatnim czasie stały się normą w tym konkretnym miejscu.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

W imieniu mieszkańców
Sylwia Dobor
[podpis]

Podpisano:
1. Arkadiusz Głowacki [podpis]
2. Jan Bednarek [podpis]
3. …
4. …


BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ