Podanie o pracę

Podanie o przyjęcie do pracy zawiera prośbę o zatrudnienie na określonym stanowisku. Pisane jest na ogół po uzgodnieniu wstępnych formalności, stanowi uzupełnienie dokumentacji.

Układ

  1. Miejscowość, data
  2. Tytuł zawodowy, imię i nazwisko
  3. Dane adresata
  4. Nagłówek („Podanie”)
  5. Treść, na którą składa się: rzeczowa prośba o zatrudnienie na określonym stanowisku, a także uzasadnienie prośby.
  6. Odręczny podpis
  7. Informacja o załącznikach (jeśli są)

Przykład


Warszawa, 14.05.2010 r.

mgr Anna Kowalska
ul. Dobra 5
01-823 Warszawa

Dyrektor Działu Kadr
Jan Kalinowski
ul. Wartka
01-233 Warszawa

PODANIE

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Dyrektora o zatrudnienie mnie na stanowisku kierownika sekretariatu od 23 maja 2010 r., w pełnym wymiarze czasu pracy.

Praca na tym stanowisku odpowiada mojemu wykształceniu: ukończyłam studia socjologiczne (specjalizacja Zarządzanie i Organizacja Pracy), oraz podyplomowe studia dla sekretarek związanych z administracją.

W 2008 roku byłam zatrudniona jako asystentka kierownika w dużej firmie w Warszawie. Mam doświadczenie w kontaktach z ludźmi oraz w kierowaniu niewielkimi zespołami pracowników.

Anna Kowalska

Załączniki:
– kopia dyplomu Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW
– kopia dyplomu Pomagisterskiego Studium dla Sekretarek
– świadectwo pracy z dotychczasowego miejsca pracy


Skomentuj