Potwierdzenie

Potwierdzenie to pismo potwierdzające coś lub dopisek we właściwym piśmie. Potwierdzenie może mieć charakter informacji, np. „potwierdzam wizytę”, albo dokumentu, np. „potwierdzam odbiór towaru”.

Układ potwierdzenia

  1. Miejscowość, data
  2. Nagłówek
  3. Słowo kluczowe: potwierdzam
  4. Informacja co potwierdzam
  5. Podpis

Przykład 1


Wołomin, 12.02.2008 r.

PlastPOL
ul. Nowa 3
05-200 Wołomin

USŁUGI MALARSKIE
ul. Dobra 6a
05-200 Wołomin

POTWIERDZENIE

Potwierdzam otrzymanie od Państwa faktury VAT nr 28 z dnia 23 stycznia 2008 r. na kwotę 4 300 zł. Zgodnie z umową przelew zostanie zrealizowany po otrzymaniu drugiej partii towaru.

Jacek Nowik
Główny księgowy


Przykład 2


Warszawa, 12.02.2008 r.

Potwierdzam odbiór dokumentów:
1. …
2. …

Jan Kowalski


Przykład 3


Warszawa, 12.02.2008 r.

Szanowny Panie,

chciałbym potwierdzić moją wizytę w Pana firmie w dniu 24.02.2008 r.

Z poważaniem
Jan Kowalski


Skomentuj