Reklamacja


Reklamacja jest żądaniem klienta skierowanym do sprzedawca lub wykonawca usługi, w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi. Może to być np. wykaz defektów zakupionego towaru, reklamacja odnośnie wycieczki turystycznej, błędów w rachunku itd.

Na treść reklamacji składają się w zasadzie dwa akapity. W pierwszym należy wyjaśnić jej przyczynę, np. zakupiony towar źle działa lub się popsuł. Drugi to prośba o działanie, wymianę towaru, naprawę, ponowne wykonanie usługi itp. Zazwyczaj ten akapit kończy się zdaniem, że sprawa jest pilna i ważna, a adresat jest zobligowany do spełnienia żądań.

Reklamacja może być jakościowa albo ilościowa. Odbiorca towaru po jego przyjęciu sporządza protokół odbioru, a w przypadku stwierdzenia braków (jakościowych lub ilościowych) inne protokoły, które stanowią uzasadnienie reklamacji (por. Kienzler 2013: 271).

Zalecenia

 • Opis powinien być precyzyjny.
 • Posługuj się odwołaniem do przepisów, a nie swoich emocji.
 • Warto zapoznać się z uprawnieniami konsumenta.

Układ listu

 • Dane nadawcy;
 • Dane adresata. Dokładny adres instytucji lub osoby, do której jest kierowana reklamacja;
 • Punkt „Dotyczy:”, a w nim precyzyjne dane sprawy, czyli np. numer rachunku zamówienia;
 • Powód złożenia reklamacji, opis nieprawidłowości, poniesionej szkody;
 • Wnioskowany sposób naprawy tego stanu rzeczy (naprawa, zwrot, zamiana itp.);
 • Prośba o reakcję;
 • Ewentualnie spodziewany termin załatwienia sprawy;
 • Adnotacja o załącznikach (jeśli są).

Przykład: malowanie mieszkania


8.08.2010

Anna Deresz
ul. Dobra 7
23-345 Wąbrzeźno

Jarosław Obok – Zakład Malarski
ul. Warszawska 6
32-234 Kostrzewy

Dot.: Malowanie mieszkania

Szanowny Panie,

po zakończeniu prac malarski przez Pana zakład malarski i zestawieniu ich wyników z wystawionym rachunkiem stwierdziłam kilka nieprawidłowości:

1. Na drzwiach sypialni są nieusunięte zacieki z farby.

2. Drzwi od garderoby mają bardzo wyraźne smugi i wymagają jeszcze jednej warstwy.

3. Listwy w kuchni nie zostały dokładnie pomalowane.

Proszę o szybką reakcję (do 14 maja, ze względu na Komunię), poprawienie tych niedociągnięć i podanie terminu w jakim będą dokonane poprawki.

Pozdrawiam
Anna Deresz


Skomentuj