Rozprawka


Rozprawka to rzeczowe przedstawienie rozważań dotyczących zagadnienia sformułowanego w temacie. Ważne jest wnikliwe zrozumienie tematu i zgromadzenie wystarczającej ilości argumentów, aby temat wyczerpać. Pożądane jest wprowadzenie kilku cytatów.

Najczęściej występują dwa rodzaje rozprawek:

  1. rozprawka analityczna – dotyczy szczegółowej i wyczerpującej analizy jakiegoś zagadnienia w konkretnym utworze.
  2. rozprawka syntetyczna – opiera się na kilku utworach, w których występują podobne motywy, problemy, obrazy

Na rozprawkę składa się klika części:

  1. Wstęp – powinien być rzeczowy, składać się z kliku zdań, dostarczyć niezbędnych informacji do zrozumienia tematu, określić cechy epoki, genezę utworu, ukazać przyczyny podjęcia tematu.
  2. Postawienie tezy/hipotezy – czyli pewnego twierdzenia, np. „Naszyjnik spełniał dla obojga bohaterów odmienną rolę…”.
  3. Logicznie uporządkowanych argumentów – argument to inaczej dowód na potwierdzenie postawionej tezy
  4. Podsumowanie

Wymagania wobec dobrej rozprawki:

  • powinna ona odznaczać się jasną i przejrzystą kompozycją
  • posiadać przejrzysty układ graficzny
  • być logicznie skonstruowana
  • posiadać wystarczającą ilość argumentów aby udowodnić tezę i wyczerpać temat

Skomentuj