Upoważnienie

Upoważnienie jest to oficjalne uprawnienie osoby upoważnionej do występowania z imienia osoby upoważniającej i wykonania za nią określonych zadań.

W upoważnieniu trzeba wyraźnie wskazać osobę upoważniającą i upoważnioną.

Zwykle przydaje się, gdy trzeba odebrać/złożyć jakieś oficjalne pismo w urzędzie, sądzie, czy innej instytucji.

Układ

  1. Miejscowość, data
  2. Dane osoby udzielającej upoważnienia (imię, nazwisko, adres, numer dowodu)
  3. Nagłówek („Upoważnienie”)
  4. Informacja kogo dotyczy upoważnienie
  5. Adres i numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej
  6. Informacja do czego zostaje upoważniona
  7. Podpis osoby upoważniającej

Przykład


Nowe, 23.05.2008 r.

Adam Kowalski
ul. Nowa 5
09-345 Nowe
nr dowodu os. ACU 643466

Upoważnienie

Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Podpisano
Adam Kowalski


Skomentuj