Strona główna Kariera Jak napisać wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego?

Jak napisać wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego?

Zobacz jak napisać wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego, jaki układ zastosować, zapoznaj się z przykładem wniosku o rezygnację z urlopu wychowawczego.

Wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego

Pracownik, który przebywa na urlopie wychowawczym ma prawo z niego zrezygnować w dowolnym czasie za zgodą pracodawcy albo po jego uprzednim zawiadomieniu (najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy). Reguluje tę kwestię art. 1863 kodeksu pracy.

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane pracownika (imię i nazwisko, nazwa działu, stanowiska);

  3. Dane pracodawcy;

  4. Nagłówek („Wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego”);

  5. Treść zasadnicza (informacja o rezygnacji);

  6. Podpis pracownika.

Wzór

Wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika:
imię i nazwisko, dział, stanowisko)

Sz. P. ……………………..
……………………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego

Uprzejmie informuję o rezygnacji z dalszego korzystania z urlopu wychowawczego. Proszę o dopuszczenie mnie do pracy w dniu ……………………..

Z poważaniem
……………………..
(podpis pracownika)

Komentarze

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here