Przemówienie


Przemówienie jest to monolog wygłaszany wobec większego audytorium. Wygłasza się je po to, aby przedstawić własne stanowisko w jakiejś sprawie, a także aby nakłonić słuchaczy do konkretnych reakcji, zachowań. W tym celu warto je dobrze przygotować i wcześniej przelać swoje myśli na papier.

Przemówienie tak samo jak każda inna wypowiedź pisemna lub słowna składa się z trzech głównych części: wstępu, rozwinięcia (argumentacja) i zakończenia, ale o kompozycji przemówienia za chwilę.

Można wyróżnić kilka etapów pracy nad przemówieniem:

 1. Ustalenie przedmiotu wypowiedzi, zatem tego o czym będzie w nim mowa
 2. Zebranie potrzebnych materiałów
 3. Selekcja i uporządkowanie zebranych materiałów
 4. Omówienie tego co udało się zebrać
 5. Komponowanie przemówienia, ustalenie kolejności elementów
 6. Zadbanie o stylistykę wypowiedzi, wprowadzanie korekt (dobrze jest ponownie przeczytać przygotowane przemówienie po pewnym czasie i jeśli zajdzie taka konieczność, wprowadzić poprawki).

W przemówieniu należy:

 • postawić wyraźną tezę,
 • używać precyzyjnych argumentów,
 • stosować bezpośrednie zwroty do słuchaczy,
 • nawiązać kontakt (także wzrokowy) z publicznością,
 • stosować perswazyjny ton.

Kompozycja przemówienia:

 1. Tytuł – powinien być atrakcyjny dla słuchaczy, a jednocześnie dotyczyć tego o czym będzie mowa.
 2. Wstęp, czyli pozyskanie przychylności słuchaczy, zainteresowanie ich, zaciekawienie, a jednocześnie wprowadzenie w sprawę.
 3. Opowiedzenie o przebiegu wydarzeń związanych ze sprawą.
 4. Przytoczenie argumentów, prezentacja dowodów na prawdziwość własnych słów.
 5. Odparcie prawdopodobnych lub wcześniej znanych kontrargumentów i zarzutów przeciwników.
 6. Zakończenie, podsumowanie wywodu.

Przykłady przemówień

To jest wasze zwycięstwo – Barack Obama

Tekst przemówienia Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim

STANOWISKO POLSKI NA SZCZYT NZ 2005 – Janusz Stańczyk

Teksty przemówień – Ministerstwo Środowiska

Skomentuj