Strona główna Firma Likwidacja spółki i przeprowadzenie jej krok po kroku

Likwidacja spółki i przeprowadzenie jej krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najlepszych i najbardziej korzystnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zdarza się jednak, że nie każdy pomysł i na biznes okazuje się trafny. O ile zarejestrowanie spółki z o.o. jest dość proste (możemy to zrobić przez internet lub kupić gotową), o tyle jej zamknięcie wymaga szeregu czynności podzielonych na etapy. Jak się zabrać za likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku?

Uchwała wspólników i wniosek do KRS o otwarcie likwidacji

Jeśli zdecydujemy o likwidacji spółki, pierwszym krokiem, jaki musimy podjąć jest podjęcie stosownej uchwały przez wspólników. Co musi być w niej zawarte? Decyzja o rozwiązaniu spółki i postawieniu jej w stan likwidacji, a także informacje kto będzie sprawował funkcję likwidatorów. W większość przypadków jest to sam zarząd.

Taka uchwała powinna zostać zaprotokołowana przez notariusza. Gdy już tego dokonamy, mamy 7 dni na zgłoszenie tego faktu do sądu. Powinniśmy to zrobić w sądzie, w którym spółkę rejestrowaliśmy. Wniosek ten składamy na formularzu KR- Z61, podając dane osobowe likwidatorów. Opisujemy także sposób, w jaki reprezentują oni spółkę. Do formularza należy dołączyć także dowód wniesionej opłaty sądowej oraz wspomnianą wyżej uchwałę zawartą przez wspólników.

Likwidatorzy wraz z wnioskiem do KRS koniecznie powinni również złożyć wniosek o publikację ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W takim ogłoszeniu powinno się zawrzeć wezwanie wierzycieli spółki do zgłoszenia roszczeń w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia. Podobnie jak w przypadku wniosku o otwarcie likwidacji, także tutaj musimy zamieścić dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Bilans otwarcia, czynności likwidacyjne i podział majątku

Mając podstawowe sprawy formalne za sobą, możemy przejść do przygotowania bilansu otwarcia spółki. Taki dokument musi być zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników. Gdy już uda nam się go zatwierdzić, należy przesłać go drogą elektroniczną do KRS. Co ważne, jeśli proces likwidacji spółki nie zostanie zakończony w tym samym roku obrotowym, to w każdych kolejnych latach likwidatorzy mają obowiązek przedstawiać wspólnikom sprawozdanie zarówno finansowe, jak i ze swojej działalności.

Takie sprawozdanie także musi być zatwierdzone przez KRS. W trakcie trwania czynności likwidacyjnych – domykania bieżących zleceń, ściągania wierzytelności czy upłynniania majątku – spółka działa pod dotychczasową nazwą, z dopiskiem „w likwidacji”. Dopóki wszystkie czynności likwidacyjne nie zostaną wykonane, dopóty likwidacja spółki trwa.

Gdy już czynności likwidacyjne mamy za sobą, a także minęło sześć miesięcy od ogłoszenia likwidacji spółki i wezwania wierzycieli, likwidatorzy mogą przejść do podziału pozostałego majątku między wspólników. Najpierw jednak musi zostać sporządzone sprawozdanie likwidacyjne informujące o stanie finansów firmy na dzień poprzedzający podział majątku. Takie sprawozdanie musi zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników, a także złożone do KRS. Wraz ze sprawozdaniem likwidacyjnym musimy złożyć do KRS jeszcze jeden dokument – wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców.

Wykonanie tych czynności zamyka cały proces likwidacji spółki. Wówczas możemy przejść do podziału majątku. Dzieli się go proporcjonalnie do posiadanych w spółce udziałów.

Jeśli mamy wątpliwości co do procedur likwidacyjnych, najlepszy rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy prawnej kancelarii adwokackiej. Pomoże nam ona szybko i skutecznie przejść przez likwidację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pozwalając nam tym samym uniknąć wszelkich błędów formalnych.

Wsparcie merytoryczne przy powstaniu materiału udzieliła kancelaria Kkpr.pl

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj