Strona główna Edukacja Morawiecki: wierzę, że nauka może być najpotężniejszym motorem rozwoju polskiej gospodarki

Morawiecki: wierzę, że nauka może być najpotężniejszym motorem rozwoju polskiej gospodarki

PODZIEL SIĘ

Wierzę, że polska nauka może być najpotężniejszym motorem rozwoju polskiej gospodarki – mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji Sieci Badawczej Łukasiewicz. Sieć ma być fundamentem rozwoju polskiej gospodarki – dodał wicepremier Jarosław Gowin.

Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpoczęła działalność 1 kwietnia. Włączono do niej 38 instytutów badawczych, z których większość podlegało Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. Jej celem jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla państwa. Działalność sieci koordynuje Centrum Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie; na jej prezesa został powołany w poniedziałek dotychczasowy wiceminister nauki Piotr Dardziński.

„Wierzę od początku w to, że nauka polska może być najpotężniejszym motorem rozwoju polskiej gospodarki. Wierzę w to, że nie tylko jak stare polskie przysłowie mówi – +nauką i pracą ludzie się bogacą+, ale mocno wierzę w to, że właśnie poprzez najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne będziemy w stanie osiągnąć to, co sobie założyliśmy w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli przemysł nasycony myślą naszych naukowców (…)” – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej uroczystości w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie.

Szef rządu podkreślał funkcjonowanie w centrum Cezamat zespołów interdyscyplinarnych i międzynarodowych. „To pokazuje, że polska nauka jest coraz bardziej na poziomie światowym i pokazuje to również, że produktywność, która jest dla ekonomistów tym niewidocznym parametrem, a zarazem niezwykle ważnym, jest coraz bardziej rosnąca” – dodał Morawiecki. Przypomniał, że w ciągu ostatnich trzech lat polska produktywność przyrosła o 12,5 proc. „To jest jeden z najszybszych wzrostów produktywności w krajach OECD, kilkukrotnie szybszy niż w krajach Europy Zachodniej” – zaznaczył.

Morawiecki mówił, że zatrudnianych jest coraz więcej polskich badaczy i naukowców. „To już dzisiaj 144 tys. osób, które pracują w obszarze badań i rozwoju. Przyrost o ponad 25 proc. rok do roku” – powiedział.

Obecny na uroczystości minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powiedział, że sieć Łukasiewicz „zintegruje i uzyska efekt synergii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych kilkudziesięciu instytutów.” „One mają być fundamentem dynamicznego rozwoju nowoczesnej polskiej gospodarki” – podkreślił szef resortu nauki.

Zwrócił uwagę, że nowo powstała Sieć jest elementem realizacji rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która „od początku zakładała, że wchodzimy w nowy etap rozwoju gospodarczego, budujemy nową gospodarkę opartą na innowacjach i na odkryciach naukowych tworzonych tutaj w Polsce, a nie przeniesionych z innych, lepiej rozwiniętych pod względem naukowym krajów świata.”

„Zbudowanie pomostu pomiędzy nauką a gospodarką to był jeden z priorytetów, nie tylko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale całego rządu” – zaznaczył Gowin. Wśród głównych źródeł sukcesu rządowej strategii wymienił m.in. przyjęcie dwóch ustaw o innowacyjności i wzrost nakładów na badania i rozwój.

Wicepremier ocenił przy tym, że wszystkie te projekty „nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie – z jednej strony – świetna współpraca ze środowiskiem naukowym (…), i – równie ważny – dialog wewnątrz rządu”.

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński powiedział: „Powołujemy Sieć Badawczą Łukasiewicz, ponieważ chcemy służyć polskiej gospodarce. Chcemy, by te 2 tys. naukowców, którzy pracują w tych instytutach, efektywnie wspierało polskich przedsiębiorców”. Dodał, że będzie to „silnik napędowy dla tego, co jest najbardziej innowacyjne i w polskiej nauce, i w polskiej gospodarce”.

Dardziński podziękował m.in. minister przedsiębiorczości i nowych technologii Jadwidze Emilewicz. Określił, że jest ona „pomysłodawcą, inspiratorem, współtwórcą koncepcji i egzekutorem w tym, by Łukasiewicz się zrealizował”

Minister Emilewicz zapewniała, że Sieć ma pomóc m.in. w konkurencyjnym ubieganiu się o środki europejskie, np. z programu Horyzont 2020 czy jego następcy Horizon Europe. Jej zdaniem sieć pozwoli Polsce konkurować w tych programach na równych prawach.

Dodała, że w instytucji parasolowej łatwiej będzie prowadzić interdyscyplinarne badania. Wyraziła też nadzieję, że nowa organizacja pracy zdejmie z podmiotów tworzących sieć „pewne uciążliwości, którymi na co dzień się zajmują”. Wymieniła, że chodzi m.in. o ochronę własności intelektualnej, komercjalizację, czy promocję. Według niej sieć stworzy takie warunki instytutom, „by zajmowały się tym, co lubią i umieją najlepiej, czyli prowadzeniem prac B+R”.

Celem Sieci Badawczej Łukasiewicz jest prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych ważnych dla państwa. Ma ona zapewnić bardziej efektywną współpracę zintegrowanych w niej instytutów badawczych m.in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej. W założeniu jej twórców, sieć ma stanowić „pomost” między nauką a gospodarką. Jej zadaniem będzie też prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii.

PAP – Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski, Mateusz Roszak, Ludwika Tomala, Katarzyna Florencka

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here