Strona główna Kariera Postulowana wysokość kwoty wolnej od podatku

Postulowana wysokość kwoty wolnej od podatku

Od dłuższego już czasu w dyskusji publicznej pojawia się wątek podniesienia kwoty wolnej od podatku, która od kilku lat utrzymuje się na niezmienionym poziomie. W lutym Sejm odrzucił projekt ustawy dotyczącej podniesienia kwoty wolnej od podatku do poziomu zależnego od dochodów potrzebnych do zapewnienia minimum egzystencji. Postulat podwyższenia tej kwoty pojawiał się podczas ostatniej kampanii wyborczej i był zgłaszany zarówno przez kandydatów reprezentujących środowiska lewicowe, jak i prawicowe. Co na temat kwoty wolnej od podatku myślą Polacy? Jakie mają oczekiwania co do jej wysokości?

W odczuciu większości ankietowanych (66%) obecnie obowiązująca kwota wolna od podatku jest nieodpowiednia, jedynie co siódmy (14%) jest przeciwnego zdania, zaś co piąty (20%) nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Respondenci uważający, że wysokość obecnie obowiązującej kwoty wolnej od podatku jest nieodpowiednia, zapytani, ile powinna ona wynosić, podawali rozmaite wartości z zakresu od 600 zł do 70 000 zł. Jedynie bardzo nieliczni spośród nich podawali kwotę niższą od obecnie obowiązującej (4%). Średnia wartość kwoty wolnej od podatku, w skali roku, postulowanej przez respondentów wynosi 10 498 zł, natomiast mediana (tzw. wartość środkowa) – 8000 zł.

Postulowana wysokość kwoty wolnej od podatku

Prezentowane dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego w dniach 14–20 maja 2015 roku przez CBOS.


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here