Strona główna Firma Tablice reklamowe w pasie drogowym – aktualne przepisy

Tablice reklamowe w pasie drogowym – aktualne przepisy

Zasady umieszczania tablic reklamowych w pasie drogowym są uwarunkowane odpowiednimi przepisami. Aktualnie określają to przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.; dalej u.d.p.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.; dalej pr.bud.). Jakie więc są warunki umieszczania tablic reklamowych przy drogach? Jeżeli interesuje Cię ten temat, koniecznie przeczytaj ten poradnik!

Pojęcie reklamy w pasie drogowym

Za reklamę uznaje się nośnik informacji wizualnej w materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi oraz zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników danej drogi. W rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach nie jest to znak drogowy.

Rozumienie pojęcia reklamy wobec sądów administracyjnych:

 • nośnik informacji wizualnej mający na celu rozpowszechnianie określonego produktu lub usługi, który zwiększy liczbę potencjalnych odbiorców,

 • tablica zajmująca pas drogowy, jeżeli stanowi ona widoczną dla użytkowników drogi informację o rodzaju działalności gospodarczej, która jest prowadzona w miejscu jej umieszczania lub innym,

 • siatka ochronna, która stanowi nośnik informacji wizualnej.

reklama w pasie drogowym

Warunki umieszczania tablic reklamowych przy drogach publicznych

Istnieją 4 punkty, które trzeba uwzględnić jeżeli mamy na celu umieścić tablicę reklamową przy drodze.

 • Zakaz (ogólny) lokalizowania reklam w pasie drogowym znajdującym się poza obszarami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów.

 • Uwzględnienie minimalnych odległości reklam od zewnętrznej krawędzi jezdni.

 • Uzyskanie zezwolenia od zarządcy drogi.

 • Uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Zajęcie pasa drogowego reklamą

Jeżeli mamy zamian umieścić reklamę przy drodze, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę, że obiekty budowlane, w tym reklamy powinny być usytuowane w odpowiedniej odległości od krawędzi jezdni.

Warto pamiętać o regulacjach, które wynikają z warunków technicznych określanych w aktach wykonawczych. Czyli np. na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego zakazuje się umieszczania reklam, a także plakatów, tablic informacyjnych, czy innych przedmiotów, które są niezwiązane z ruchem drogowym. Ponadto, na przejeździe i 20 metrów od niego również zabrania się umieszczania reklam, które mogłyby w jakimś stopniu ograniczać widoczność.

Jeżeli chodzi o wygląd tablic, powinien on spełniać wymagania, które zostały określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). Warto wiedzieć, że tablice nie powinny zawierać elementów odblaskowych, nie mogą one oślepiać kierujących pojazdami, jak również nie mogą wprowadzać w błąd uczestników ruchu.

Natomiast jeżeli mowa o problematyce intensywności jak i sposobie oświetlenia, kolorystyki, czy gabarytów reklam, które planowane są przez inwestora, oceniana ona jest przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zezwolenie od zarządcy drogi

Zgodnie z przepisami, aktualna jest zasada dotycząca ochrony pasa drogowego, która mówi o tym, że w pasie drogowym zabrania się czynności, które mogą uszkadzać lub powodować niszczenie drogi, lub zmniejszanie jej trwałości, jak również mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

Szczególnie zabrania się umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi, oprócz parkingów. Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, które są niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (w tym reklam), dopuszczalne jest jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Po uprzednim uzyskaniu zezwolenia od zarządcy drogi.

W zezwoleniu takim zarządca określa:

 • rodzaj reklamy,
 • sposób jej umieszczania w pasie drogowym,
 • miejsce jej umieszczania w pasie drogowym,

i inne.

Ponadto znajduje się też pouczenie inwestora, które informuje o:

 • Uzyskaniu pozwolenia od zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego.
 • Uzgodnieniu z zarządcą drogi projektu tablicy reklamowej.
 • Uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu wykonywania robót budowlanych.=

Sprawdź dostępne rodzaje reklamy: https://sigmadruk.pl/oferta/banery-reklamowe/ 

Podsumowanie

Jak widać, zajęcie pasa drogowego na reklamę niesie za sobą szereg przepisów, z którymi warto się wcześniej zapoznać. Ponadto musimy zdobyć wiele zgód i pozwoleń na umieszczenie reklamy w rejonie pasa drogowego.


Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here