Strona główna Inne Co to jest intercyza? – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Co to jest intercyza? – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Intercyza małżeńska to umowa majątkowa regulująca kwestie finansowe obojga małżonków. Może być podpisana przed zawarciem małżeństwa lub już w trakcie jego trwania. Co ważne, wyróżniamy kilka jej rodzajów. Wybierzmy zatem najlepszy wariant dla siebie.

Intercyza – kancelaria zajmie się sprawami formalnymi

Umowa majątkowa małżeńska jest spisywana jako akt notarialny przez notariusza jeszcze przed wstąpieniem w związek małżeński lub gdy już trwa. Zaczyna obowiązywać od momentu podpisania i co ważne, nie działa wstecz. Jeśli rozważamy intercyzę, warto zgłębić wcześniej temat i wybrać taką, która będzie spełniała nasze oczekiwania. Na podpisanie intercyzy muszą wyrazić zgodę oboje małżonkowie. Jeśli dokument jest podpisywany przed ślubem – muszą się wylegitymować tylko dowodami osobistymi. Jeśli formalności są załatwiane po ślubie – dodatkowo trzeba przedstawić skrócony akt małżeństwa. Intercyzę rzadko zawiera się bez udziału adwokata. Małżonkowie mogą zarówno skorzystać z usług tego samego prawnika lub – jeśli każde z nich, chce upewnić się, że intercyza jest dla niego korzystna – mogą udać się po poradę do różnych kancelarii. W praktyce dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy między partnerami występują duże różnice majątkowe w momencie zawarcia małżeństwa.

Intercyza – na czym polega?

Załóżmy, że podpisana zostaje intercyza – co to oznacza dla małżonków? Najczęściej czynność ta kojarzona jest z ustanawianiem rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Jednak możne ona również ograniczać ich wspólność ustawową. Rozdzielność majątkowa pozwala małżonkom zarządzać indywidualnie własnymi majątkami, zdobywanymi w okresie małżeństwa. Możliwe jest więc ustalenie, że po odpisaniu intercyzy wszystko to, co każdy z małżonków zarobi nie będzie liczyć się jako majątek wspólny. W każdym przypadku to małżonkowie decydują czy intercyza będzie dotyczyć całego majątku, czy tylko wskazanych przez nich poszczególnych elementów.

Co to jest intercyza? – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Różne warianty intercyzy

Warto wiedzieć, że intercyza może mieć różne warianty. Najbardziej popularna jest ta stanowiąca o rozdzielności majątkowej małżonków. Może oznaczać rozdzielność wraz z wyrównaniem dorobków. Mianem dorobku określamy wzrost wartości majątku małżonków od momentu ustanowienia rozdzielności majątkowej aż do jej ustania. Intercyza może też rozszerzać wspólność majątkową, ograniczać ją lub przywracać wspólność ustawową.

Intercyza raz na całe życie?

Dokument w każdym momencie można modyfikować lub nawet z niego zrezygnować. Należy jednak pamiętać, że wprowadzanie zmian w intercyzie lub jej rozwiązanie wymaga formalnie sporządzenia odrębnego aktu notarialnego. To wiąże się z załatwieniem formalności i opłatami urzędowymi.

Koszty podpisania intercyzy

Podpisanie intercyzy wiąże się również z wydatkami. Opłata notarialna wynosi 400 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 38 zł, a podatek VAT – 23% od opłaty notarialnej to dodatkowe 88 zł.

Nieważna intercyza

Poprawny dokument stanowiący o rozdzielności majątkowej małżonków musi być sporządzony w ich obecności przez notariusza. W przeciwnym razie może być stwierdzona nieważność intercyzy. Poza tym małżonkowie muszą mieć pełną zdolność do decydowaniu o sobie i nie mogą być ubezwłasnowolnieni.

Intercyza a rozwód

W sytuacji, gdy między małżonkami dojdzie do rozwodu, wówczas każdy z nich pozostaje ze swoim odrębnym małżonkiem zagwarantowanym w dokumencie.

Intercyza a dziedziczenie po mężu lub żonie

Zawarcie intercyzy w żaden sposób nie zakłóca procesu dziedziczenia po małżonkach. Następuje ono w taki sam sposób jak bez intercyzy – zgodnie z przepisami ustawowymi lub zapisami testamentowymi.

Tego nie robi się już po podpisaniu intercyzy

Małżonkowie nie będą odpowiadać za swoje wzajemne długi. Warto też pamiętać, że małżonkowie po zawarciu intercyzy nie mogą wspólnie składać deklaracji PIT rozliczając się dorocznie z fiskusem.

Decyzja o podpisaniu intercyzy powinna być przemyślana. Małżonkowie muszą wybrać opcję, która zabezpieczy ich majątek zgodnie z ich oczekiwaniami. Dlatego tak ważne jest, by być świadomym jakie są skutki intercyzy.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj