Strona główna Edukacja Abstrakt: Jak napisać abstrakt?

Abstrakt: Jak napisać abstrakt?

Z artykułu dowiesz się czym jest abstrakt, kiedy i dla jakiego rodzaju tekstu jest używany, a także z jakich elementów się składa.

Abstrakt


Abstrakt to krótkie zrelacjonowanie wyników badań, szczegółowo opisanych w tekście naukowym. Pełny artykuł dostępny jest najczęściej w innej publikacji, książce, czasopiśmie itp. Abstrakt może znajdować się także przed lub po takim artykule naukowym. Może również stanowić zapowiedź pojawienia się tekstu naukowego, którego dotyczy.

Abstrakt stanowi krótkie omówienie tekstu naukowego, a przez to zachętę do zapoznania się z nim. Powinien zaciekawić czytelnika, a jednocześnie ściśle dotyczyć tego, co zawarto w artykule. Nie jest tożsamy ze streszczeniem i nie należy w nim streszczać pełnego tekstu. Warto unikać zwrotów używanych w streszczeniach w rodzaju: “w tekście opisano”, “w niniejszej pracy będzie mowa o” itp. Zamiast tego należy napisać: “analizie poddano”, “w badaniach podjęto próbę”, “cel badania stanowiło” itp.

Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów. Jest precyzyjny. Używa się w nim języka naukowego. Najczęściej jest pisany bezosobowo, czasami można stosować pierwszą osobę liczby pojedynczej (np. w abstrakcie referatu).

Układ

  1. Imię i nazwisko autora tekstu naukowego;

  2. Nazwa jednostki badawczej;

  3. Tytuł;

  4. Przedstawienie problemu badawczego i celu pracy;

  5. Metodologia;

  6. Opis badań;

  7. Najważniejsze wyniki;

  8. Wnioski z badań.

Przykład

Źródło: http://www.qualitativesociologyreview.org/
PL/Volume13/abstracts.php

Abstrakt – przykład

Barbara Jabłońska
Uniwersytet Jagielloński, Polska

Telewizyjny “spektakl” czy racjonalna debata? Analiza słownictwa i strategii argumentacyjnych w wybranych programach politycznych TVP1 dotyczących problematyki UE

Celem artykułu jest omówienie problematyki związanej z komunikowaniem politycznym i publicznym w wybranych debatach telewizyjnych. W szczególności analizie poddane zostały stosowane w debatach strategie argumentacyjne oraz dominujące słownictwo. Podstawowe pytanie, jakie przyświeca podjętym tu rozważaniom, odnosi się do jakości debat politycznych: czy mają one formę rytualnego spektaklu, czy też opierają się na racjonalnej argumentacji? Całość rozważań osadzona została w ramach teoretycznych tzw. krytycznej analizy dyskursu (KAD), której jednym z główny zadań jest demaskowanie przemocy i dominacji wbudowanych w język.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj