Strona główna Kariera Jak napisać sprawozdanie z podróży służbowej?

Jak napisać sprawozdanie z podróży służbowej?

Sprawozdanie z podróży służbowej


Sprawozdanie jest dokumentem przedstawiającym działalność jakiegoś pracownika, jednostki organizacyjnej itp. W tym artykule zostanie omówione sprawozdanie z podróży służbowej.

Sprawozdanie powinno:

 • obiektywnie prezentować sytuację;
 • opisywać przebieg zdarzeń;
 • nie zawierać własnych osądów;
 • uwzględniać czas, miejsce, a także dane osoby, która je sporządziła.

Układ

 1. Tytuł („Sprawozdanie”);
 2. Informacja czego dotyczy sprawozdanie, dlaczego zostało sporządzone;
 3. Część zasadnicza (przebieg zdarzeń, wnioski);
 4. Miejscowość i data sporządzenia dokumentu (z lewej strony);
 5. Podpis osoby, która sporządziła sprawozdanie (z prawej strony);
 6. Ewentualnie informacja kto je otrzymuje.

Wzór

Sprawozdanie z podróży – wzór

SPRAWOZDANIE

Z podróży służbowej do ……. [nazwa firmy/instytucji] ……….., w dniu …… [data podróży] ……

Zgodnie z poleceniem Dyrektora Pionu Operacyjnego, Pana(i) …… [imię i nazwisko] ………, w dniu ………. odbyłem(am) podróż służbową do …….. [nazwa firmy/instytucji] ……. w ………. [adres firmy/instytucji] ………., w celu uzgodnienia ……………….

Ze strony ….. [nazwa firmy/instytucji] …….. w rozmowach uczestniczyli: ……. [imię i nazwisko osoby uczestniczącej i stanowisko/funkcja] ……….. Przedmiot uzgodnień to w szczególności: ……… [podać przedmiot uzgodnień, np. termin dostaw, ilość towaru] ………

W wyniku rozmów, ustalono co następuje:
…………………………………………………
…………………………………………………

Obie strony podpisały dokument ……….. [nazwa dokumentu] …………….., który będzie podstawą do zawarcia umowy pomiędzy naszą firmą, a firmą ………. [nazwa firmy] …………

………………, dn. ……………………
(miejscowość, data)
……………………………….
(imię, nazwisko, stanowisko)


Otrzymują:
1. …….. [imię i nazwisko] ……….. – ……. [stanowisko] ………
2. …….. [imię i nazwisko] ……….. – ……. [stanowisko] ………

Przykład

Sprawozdanie z podróży – przykład

SPRAWOZDANIE

Z podróży służbowej do Oewix Sp. z o.o., w dniu 22 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z poleceniem Dyrektora Pionu Operacyjnego, Pana Mariusza Kaczmarka, w dniu 21 kwietnia 2013 r. odbyłem podróż służbową do Oewix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 3, w celu uzgodnienia przyszłej organizacji projektu Isprojekt.

Ze strony Oewix Sp. z o.o. w rozmowach uczestniczyli: Adrianna Kowalska (Dyrektor Operacyjny) i Adam Nowak (Zastępca Dyrektora Operacyjnego). Przedmiot uzgodnień to w szczególności: sposób realizacji projektu, najbliższe zadania.

W wyniku rozmów, ustalono co następuje:

 1. Zaproponowany program specjalny nie został zaakceptowany ze względu na zaproponowany zbyt krótki termin realizacji. Należy dokonać zmian polegających na skróceniu czasu trwania niektórych czynności. Przedstawiciel firmy Oewix Sp. z o.o. skontaktuje się w tej sprawie z naszą firmą do końca tygodnia.
 2. Przedstawiłem przygotowaną przez naszą firmę koncepcję koordynacji działań i podziału zadań w projekcie. Zastrzeżenia wzbudziła rola związana z promocją projektu. Firma Oewix Sp. z o.o. pragnie wykonywać więcej czynności z tym związanych i mocniej włączyć się w prowadzone działania. W ciągu trzech dni prześlą nam stosowną propozycję.

Obie strony podpisały porozumienie o współpracy.

Warszawa, dn. 22 kwietnia 2013 r. Witold Makowski


Otrzymują:
1. Mariusz Kaczmarek – Dyrektor Pionu Operacyjnego
2. Aneta Kowalska – Specjalista ds. promocji

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj