Strona główna Kariera Jak napisać sprzeciw od ukarania karą porządkową?

Jak napisać sprzeciw od ukarania karą porządkową?

Sprzeciw od ukarania karą porządkową


Pracownik, który uważa, że został niesłusznie ukarany przez pracodawcę, może złożyć sprzeciw od kary w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Według art. 112 § 1 kodeksu pracy jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Jeśli pracodawca odrzuci sprzeciw, pracownik może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu (art. 113 § 1 k.p.).

Układ

  1. Miejscowość, data;
  2. Dane nadawcy (pracownika);
  3. Dane adresata (pracodawcy);
  4. Nagłówek („Sprzeciw od ukarania karą porządkową”);
  5. Wyrażenie sprzeciwu wobec nałożonej kary;
  6. Uzasadnienie sprzeciwu;
  7. Prośba o wykreślenie (złagodzenie) kary;
  8. Podpis pracownika.

Wzór

Sprzeciw od ukarania karą porządkową – wzór

……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane nadawcy – pracownika)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane adresata – pracodawcy)

Sprzeciw od ukarania karą porządkową

Wnoszę sprzeciw od nałożonej na mnie w dniu …………………….. kary …………………….. za ….. ……..[przyczyna nałożenia kary]………

Orzeczona kara porządkowa została wymierzona z naruszeniem przepisów prawa, ponieważ
…………………. [wskazać naruszone przepisy] …………………………
……………………………………………………………………………………..

Z uwagi na wskazane wyżej okoliczności proszę o uznanie wymierzonej kary porządkowej za niebyłą i wykreślenie adnotacji o ukaraniu z moich akt osobowych.

……………………..
(podpis pracownika)

Przykład

Sprzeciw od ukarania karą porządkową – przykład

Wołomin, dnia 12 lutego 2010 r.

Anna Nowak
ul. Nowa 5
05-200 Wołomin

Plastpol sp. z o.o.
ul. Dobra 6a
05-200 Wołomin

Sprzeciw od ukarania karą porządkową

Wnoszę o uchylenie nałożonej na mnie w dniu 8 lutego 2010 r. kary porządkowej nagany lub o jej zmianę na karę porządkową upomnienia.

Nałożona na mnie kara nagany jest niewspółmierna do wagi naruszenia, które miało miejsce. Pracuję w firmie Plastpol sp. z o.o. na stanowisku kierowcy już siedem lat i było to moje pierwsze naruszenie obowiązków pracowniczych przez cały ten okres. Nigdy wcześniej nie spóźniłam się do pracy. Natomiast dwa wykroczenia drogowe, których dopuściłam się w dniu 8 lutego 2010 r., były spowodowane tym, że chciałam nadrobić czas stracony przez spóźnienie do pracy. Były to pierwsze mandaty karne, jakie otrzymałam w swoim życiu.

W świetle przedstawionych przeze mnie okoliczności uważam, że moja prośba jest zasadna i proszę o jej pozytywne rozpatrzenie.

Z poważaniem
Anna Nowak

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj