Strona główna Kariera Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy: Jak napisać wniosek o ustalenie...

Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy: Jak napisać wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy?

Zobacz jak napisać wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy

Według art. 142 kodeksu pracy pracodawca może na pisemny wniosek pracownika ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.

Układ

  1. Miejscowość, data;

  2. Dane nadawcy (imię i nazwisko pracownika, nazwa działu, stanowiska);

  3. Dane pracodawcy;

  4. Nagłówek (“Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy”);

  5. Treść zasadnicza (treść prośby);

  6. Ewentualnie wskazanie powodów wystosowania prośby;

  7. Podpis pracownika, ewentualnie miejsce na podpis pracodawcy.

Wzór

Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy – wzór
……………………..
(miejscowość, data)

……………………..
……………………..
……………………..
(dane pracownika:
imię i nazwisko, dział, stanowisko)

Pan/Pani
……………………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o ustalenie indywidualnego
rozkładu czasu pracy

Na podstawie art. 142 kodeksu pracy wnoszę o zastosowanie wobec mnie indywidualnego rozkładu czasu pracy polegającego na pracy: …………… [wskazać dni i godziny pracy] ………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Prośbę swoją motywuję faktem, iż ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Z poważaniem
…………………….
(podpis pracownika)

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj