Strona główna Firma Jerzy T. Skrzypek. Biznesplan w 10 krokach

Jerzy T. Skrzypek. Biznesplan w 10 krokach

Jerzy T. Skrzypek
Biznesplan w 10 krokach

Bezrobocie to zjawisko wywołujące wiele negatywnych następstw. Jest szczególnie dotkliwym problemem, gdy spotyka ludzi młodych, którzy często posiadają wysokie kwalifikacje, ale mimo to nie mogą znaleźć dla siebie pracy. Nie tylko pogarsza się ich standard życia, lecz także narastają konflikty i napięcia, odkładana jest decyzja o założeniu rodziny, wzmaga się izolacja społeczna.

Odpowiedzią na problem braku pracy może być założenie własnej firmy. Występuje nawet przypuszczenie, że w przyszłości każdy z nas będzie prowadził własną firmę ze względu na dynamikę rynku pracy i wysokie koszty tradycyjnego (tzn. na umowę o pracę) zatrudnienia.

Niezależnie od tego czy spełni się ten scenariusz i tak wiele osób stawia na własną działalność. Właśnie w takiej sytuacji dobrze mieć przygotowany biznesplan. Na rynku wydawniczym występuje wiele książek omawiających zagadnienie napisania biznesplanu. Warto na tym tle wyróżnić publikację Biznesplan w 10 krokach, wydaną w 2014 r. przez wydawnictwo Poltext. Autorem poradnika jest Jerzy Skrzypek, doktor nauk ekonomicznych, wykonawca licznych biznesplanów i studiów wykonalności, w tym planów finansowych, wykładowca na kursach i treningach menedżerskich.

Biznesplan jest dokumentem planistycznym, integrującym w jednym opracowaniu problematykę z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania finansowego itp. Jego czytelnikami są nie tylko właściciele firmy, ale także inwestorzy, którzy mają odmienne oczekiwania. Wszystkie te osoby muszą być w stanie zrozumieć ideę przedsięwzięcia i planowany sposób jego wykonania. Nie oznacza to jednak, że celem biznesplanu jest jedynie pozyskanie środków finansowych. Biznesplan ma zdaniem Jerzego Skrzypka pozwolić realistycznie ocenić wykonalność planowanego przedsięwzięcia, określić warunki konieczne do jego wdrożenia oraz umożliwić monitorowanie stopnia osiągnięcia założonych celów.

Książka Biznesplan w 10 krokach składa się z 10 rozdziałów, w których opisano kolejne etapy prowadzące do opracowania biznesplanu. We wprowadzeniu dowiadujemy się czym jest model najlepszych praktyk, a więc procedur umożliwiających spójne i logiczne przedstawienie założeń przedsięwzięcia. W kolejnych rozdziałach omówiono: przygotowanie do sporządzenia biznesplanu, opis koncepcji przedsięwzięcia, zasady sporządzania planu strategicznego, planów dziedzinowych oraz przekształcenie ich w plan finansowy zawierający zestaw analiz finansowych.

Mocną stroną poradnika jest to, że nie tylko opisuje suche fakty, lecz także zawiera przykład biznesplanu dla spółki „STOLARNIA AWER”. W każdym rozdziale znajduje się odwołanie do tej firmy i wskazanie co w danej części biznesplanu należy zawrzeć. Nie jest to rzeczywiście istniejąca firma, jednak pokazanie przykładu, jak powinny zostać napisane poszczególne elementy biznesplanu, może bardzo pomóc osobom, które będą musiały stworzyć własny dokument.

Jerzy T. Skrzypek. Biznesplan w 10 krokach - materiały dodatkoweCo ciekawe, papierowy poradnik, który czytelnik będzie miał w rękach, to jeszcze nie wszystko. Jego integralną częścią są materiały pomocnicze zawarte w chmurze na stronie jerzyskrzypek.pl. Znajdują się wśród nich aplikacje ułatwiające wykonanie analizy strategicznej, modelu finansowego oraz szablony do przygotowania własnego biznesplanu.

Język jakim posługuje się autor książki jest przyjazny dla czytelnika. Można rozpoznać, że napisała ją osoba będąca trenerem. Przewodnik nie jest przeładowany informacjami, lecz zawiera dane niezbędne, a przy tym podane w sposób umożliwiający ich zrozumienie.

Poradnik Biznesplan w 10 krokach powstał przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy chcą zaplanować swój biznes krok po kroku i stwierdzić czy będzie on opłacalny. Mogą z niego skorzystać również osoby oceniające biznesplany. Na pewno okaże się przydatny dla tych wszystkich, którzy chcą lub muszą napisać biznesplan i nie do końca wiedzą od czego zacząć. Trudno rozstrzygnąć czy ktoś, kto nigdy nie napisał biznesplanu nie będzie miał trudności z jego przygotowaniem, z pewnością jednak znajdzie tutaj rozbudowany zestaw informacji o tym w jaki sposób napisać plan finansowy, a więc jedną z najważniejszych części biznesplanu, która decyduje o tym, czy warto zakładać taką, a nie inną firmę.

Prowadzenie własnej firmy nie jest z pewnością zadaniem łatwym, wiąże się ze stresem i odpowiedzialnością oraz wiedzą. Jeśli jednak już zdecydowałeś (zdecydowałaś) się na założenie działalności gospodarczej, dobrym pomysłem będzie sporządzenie biznesplanu. Dzięki książce Biznesplan w 10 krokach jest to możliwe.

Jerzy T. Skrzypek. Biznesplan w 10 krokach - zobacz w jaki sposób napisać biznesplan krok po kroku
Jerzy T. Skrzypek. Biznesplan w 10 krokach
Jak napisać biznesplan?Niezależnie od tego czy zdecydujesz się kupić i przeczytać książkę Biznesplan w 10 krokach, możesz zapoznać się z artykułem Jak napisać biznesplan?

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj