Strona główna Firma Naturalny obowiązek firmy – raport do KOBiZE

Naturalny obowiązek firmy – raport do KOBiZE

Z roku na rok sceptycyzm wobec ochrony środowiska znacząco topnieje, dzięki czemu jesteśmy coraz bliżej idei zrównoważonego rozwoju. Początkujących i kontynuujących działalność przedsiębiorców nie powinno więc już dziwić, że mają obowiązek informowania o związanej z działalnością firmy emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych związków do środowiska. Dzięki raportowi do KOBiZE jest on jednak bardzo prosty do spełnienia.

Gdzie trafia raport?

Informacje trafiają do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Gromadzi on dane na temat emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji, jak również prognozuje jej zmiany. Aby było to możliwe, utworzony został system informatyczny dla sprawnej komunikacji z podmiotami, które korzystają ze środowiska.  Firma będąca podmiotem musi dostarczyć danych na temat swojej lokalizacji, pozwoleń, charakterystyki emisji i zależnie od sektora gospodarki – aktywności oraz jej przewidzianych zmianach. Takie dane muszą zostać udostępnione krajowej bazie do końca lutego każdego roku w postaci raportu. Nie wiąże się on z żadną formą opłaty urzędowej. Jedyną należnością, jaka zostanie naliczona, jest opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza.

Prosta rejestracja

Zanim jednak będziemy mogli wypełnić wzór sprawozdania do KOBiZE, należy zarejestrować się na stronie http://www.krajowabaza.kobize.pl . Procedura utworzenia konta musi zostać przeprowadzona osobno dla każdego zakładu. Po wypełnieniu odpowiednich pól, automatycznie generowany wniosek o utworzenie konta trafia do Administratora krajowej bazy. W razie problemów z rejestracją, dostępna jest instrukcja tłumacząca proces krok po kroku: https://krajowabaza.kobize.pl/docs/rejestracja.pdf . Następnie na podany w zakładce kontakt adres KOBiZE należy również wysłać podpisany wniosek. Dołączone powinny być do niego następujące dokumenty:

 •  aktualny, czyli nie starszy niż 3 miesiące odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),
 •  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 •  umowę spółki cywilnej – dotyczy osób fizycznych działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, potrzebna do weryfikacji prawidłowości reprezentacji,
 •  zaświadczenie o nadaniu numeru REGON lub ewentualnie zaświadczenie o wpisie do innego rejestru pozwalającego na weryfikację danych.

Dokumenty muszą być oryginalne lub być kserokopiami z potwierdzoną zgodnością z oryginałem. Po maksymalnie 21 dniach roboczych od otrzymania podpisanego wniosku, podmiot powinien drogą elektroniczną otrzymać wiadomość z loginem i hasłem niezbędnym do zalogowania na stronie krajowej bazy KOBiZE.

Sporządzanie raportu – kogo dotyczy?

Po zalogowaniu mamy już możliwość utworzenia raportu KOBiZE. Standardowo powinien on zawierać następujące informacje:

 •  dane identyfikacyjne podmiotu,
 •  struktura technologiczna zakładu,
 •  paliwa, odpady i surowce zużyte w instalacjach, których dotyczy raport,
 •  charakterystyka procesów produkcji i przetwarzania dla instalacji,
 •  emisja gazów cieplarnianych i innych substancji,
 •  posiadane decyzje – pozwolenia, zezwolenia dla instalacji na terenie zakładu,
 •  określenie instalacji, które podlegają zgłoszeniu organowi ochrony środowiska,
 •  planowane lub realizowane na obszarze zakładu przedsięwzięcia.

Istnieje też forma uproszczona raportu. Dotyczy ona podmiotu, którego emisja zanieczyszczeń ogranicza się do wykorzystywania takich urządzeń, jak np. auta służbowe.  W takim wypadku należy zaznaczyć opcję „działalność Podmiotu  powoduje emisję do powietrza tylko i wyłącznie z eksploatacji urządzeń (w tym środków transportu)”. Taki raport będzie uwzględniał:

 •  emisję z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,
 •  emisję z innych urządzeń.

Trzeba mieć również na uwadze, że Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4) wygasła w dniu 9 września 2016 r. i wnioski dotyczące Krajowej bazy należy przesyłać po wejściu w życie nowego rozporządzenia.

Artykuł powstał we współpracy z http://www.ecoclima.waw.pl

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj