Poręczenie

Poręczenie jest to pisemne zobowiązanie się do wzięcia za kogoś odpowiedzialności, lub spłaty czyjegoś długu. Zwykle ma postać druku przeznaczonego do wypełnienia.

Układ

  • Miejscowość i data;

  • Dane poręczyciela;

  • Słowo: poręczam;

  • Właściwa treść poręczenia;

  • Podpis.

Przykład


Warszawa, 13 maja 2009 roku

Ja, Aleksandra Kowalska,

zamieszkała w Warszawie, przy ulicy Dobrej 5 m. 12, legitymująca się dowodem osobistym ACU 116756, poręczam za wywiązanie się pani Agaty Kostrzewy ze spłaty pożyczki udzielonej na 5 lat, w wysokości 5 000 zł.

Aleksandra Kowalska
[podpis]


Skomentuj