Strona główna A-Z

A-Z

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |

| K | L | M | N | O | P | R |

| S | Ś | T | U | W | Z | Ż |

A

Abstrakt
Adresowanie kartki pocztowej (pocztówki, widokówki)
Adresowanie kopert
Agenda
Analiza dzieła sztuki (obrazu, rzeźby)
Analiza interesariuszy
Analiza strategiczna SWOT
Analiza strategiczna SWOT/TOWS
Ankieta
Anulowanie zamówienia
Apel
Artykuł
Artykuł naukowy
Artykuł sponsorowany

B

Bibliografia
Bilans
Bilecik
Biografia
Biogram
Biznesplan
Budżet domowy
Budżet projektu

C

Cele marketingowe
Charakterystyka
CV (Curriculum vitae)
CV po angielsku
Cyrkularz (okólnik)
Charakterystyka idealnego kandydata na stanowisko pracy
Czat
Czynny żal

D

Dialog
Dedykacja

E

E-mail
E-mail z dokumentami aplikacyjnymi
Esej
Esej naukowy (akademicki)

F

Felieton

G

Gratulacje

H

Handout
Harmonogram

I

Identyfikator
Indeks
Informacja o odrzuceniu kandydatury na stanowisko pracy
Informacja prasowa
Instrukcja
Interpretacja wiersza

K

Karta ewidencji czasu pracy
Kondolencje
Konferencja prasowa
Konspekt pracy magisterskiej
Konspekt wypracowania
Kontrakt menedżerski
Kwestionariusz oceny szkolenia
Kwestionariusz osobowy

L

Laudacja
List
List do chorego
List motywacyjny
List motywacyjny po angielsku
List pocieszający
List prywatny po angielsku
List służbowy po angielsku
List z podziękowaniem
List z podziękowaniem po rozmowie kwalifikacyjnej (list uzupełniający)
List z przeprosinami
Lista obecności
Listy miłosne – kocham
Listy miłosne – odmowa
Listy miłosne – odpowiedź na ofertę matrymonialną
Listy miłosne – poznajmy się
Listy miłosne – wybacz mi
Listy miłosne – zza granicy

M

Matryca logiczna
Memo (notatka służbowa)
Misja firmy
Model biznesowy
Model kompetencyjny
Mowa pogrzebowa
Mowa weselna

N

Nagana
Nekrolog
Notatka
Notatka biograficzna
Notatka służbowa (memo)
Notatka z książki
Notatka z wykładu

O

Odezwa
Odpowiedź na ogłoszenie dot. wynajmu mieszkania
Odpowiedź na reklamację
Odpowiedź na zaproszenie (potwierdzająca lub odmowna)
Oferta
Oferta dla patrona
Oferta pracy (ogłoszenie o pracę)
Oferta zatrudnienia (propozycja zatrudnienia)
Ogłoszenie
Ogłoszenie o pracę (oferta pracy)
Okólnik (cyrkularz)
Opinia
Opinia o pracowniku
Opis stanowiska pracy
Opowiadanie
Oświadczenie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej
Oświadczenie drugiego z rodziców (opiekunów) o zamiarze lub braku zamiaru jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego

P

Pamiętnik
Pełnomocnictwo
Petycja
Pieczątka
Pismo przewodnie
Plan marketingowy
Plan pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej)
Plan przepływów pieniężnych
Plan urlopów
Pocztówka
Podanie
Podanie o pracę
Podziękowania
Podziękowanie dla promotora
Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
Polityka antymobbingowa
Ponaglenie
Poręczenie
Post na fan page
Post na forum
Potwierdzenie
Potwierdzenie dokonania zapłaty
Powitanie
Pozdrowienia
Pozew o alimenty dla dziecka
Praca dyplomowa
Prezentacja
Profil idealnego kandydata na stanowisko pracy
Program konferencji
Propozycję wprowadzenia zmian do umowy
Propozycja zatrudnienia (oferta zatrudnienia)
Prośba o awans
Prośba o bezpłatny dzień wolny
Prośba o interwencję
Prośba o referencje
Prośba o zgodę na przedrukowanie artykułu
Protokół
Przemówienie
Przypis
Publikacja naukowa

R

Rachunek zysków i strat
Recenzja
Referat
Referencje
Regulamin
Reklama
Reklamacja
Rekomendacja
Reportaż
Rozprawka
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

S

Skarga
SMS
Sprawozdanie
Sprawozdanie (etap szkolny)
Sprawozdanie z podróży służbowej
Sprostowanie
Sprzeciw od ukarania karą porządkową
Statut fundacji
Streszczenie
SWOT (analiza strategiczna)
SWOT/TOWS (analiza strategiczna)

Ś

Świadectwo pracy

T

Telegram (depesza)
Test kompetencyjny
Toast

U

Udzielenie czasu wolnego od pracy za pracę w godzinach nadliczbowych
Ulotka reklamowa
Umowa
Umowa agencyjna
Umowa darowizny
Umowa dzierżawy
Umowa kupna-sprzedaży pojazdu
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
Umowa o dzieło
Umowa o pracę
Umowa o zakazie konkurencji
Umowa pożyczki
Umowa przedwstępna
Umowa spółki cywilnej
Umowa użyczenia
Umowa zamiany
Umowa zlecenia
Upomnienie
Upoważnienie
Usprawiedliwienie

W

Wezwanie do zapłaty
Wizja firmy
Wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy
Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy
Wniosek o patronat
Wniosek o podwyżkę
Wniosek o przerwy na karmienie piersią
Wniosek o rezygnację z urlopu wychowawczego
Wniosek o ruchomy czas pracy
Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
Wniosek o urlop
Wniosek o urlop wychowawczy
Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
Wniosek o wprowadzenie systemu pracy weekendowej
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy
Wpis do księgi kondolencyjnej
Wpis do księgi gości
Wykres Gantta w Excelu
Wypowiedzenie
Wywiad

Z

Zamówienie
Zaproszenie
Zapytanie
Zapytanie o wiarygodność firmy
Zapytanie ofertowe
Zawiadomienie
Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
Zażalenie/skarga na obsługę
Zgłoszenie
Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto

Ż

Życiorys
Życzenia
Życzenia bożonarodzeniowe
Życzenia imieninowe
Życzenia na chrzest
Życzenia na Dzień Babci
Życzenia na Dzień Chłopaka
Życzenia na Dzień Dziadka
Życzenia na Dzień Kobiet
Życzenia na Dzień Matki
Życzenia na Dzień Mężczyzny
Życzenia na Dzień Nauczyciela
Życzenia na Dzień Ojca
Życzenia noworoczne
Życzenia ślubne
Życzenia urodzinowe
Życzenia walentynkowe
Życzenia wielkanocne
Życzenia z okazji narodzin dziecka