Zapytanie


Zapytanie to zwięzłe pismo skierowane do jakiejś osoby lub instytucji w celu uzyskania określonych informacji. Odznacza się oficjalnym stylem wypowiedzi. Zapytanie zawiera zwrotu grzecznościowe, zbliżające je do prośby.

Układ

  1. Miejscowość, data
  2. Dane nadawcy
  3. Dane adresata
  4. Tytuł (Zapytanie)
  5. Zwrot „Szanowni Państwo”, „Szanowny Panie” itp.
  6. Tekst właściwy (treść zapytania, uzasadnienie)
  7. Zwrot grzecznościowy („Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”)
  8. Podpis

Przykład


Warszawa, 24.06.2008 r.

Szanowny Panie Profesorze,

jestem studentką IV roku socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i piszę pracę na temat migracji wewnętrznych wśród Polaków. Od swojego promotora uzyskałam informację, że prowadzi Pan badania w tym zakresie. Byłabym wdzięczna gdyby zechciał się Pan ze mną spotkać i porozmawiać. Tego rodzaju konsultacja byłaby dla mnie nieocenioną pomocą.

Z poważaniem
Joanna Nowik


Skomentuj