Strona główna Firma 200 mln zł z NCBR na innowacje dla naukowców i przedsiębiorców

200 mln zł z NCBR na innowacje dla naukowców i przedsiębiorców

Łącznie 200 mln zł mogą otrzymać konsorcja naukowców i przedsiębiorców, które podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań. Wnioski w trzecim konkursie „Projekty aplikacyjne”, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, można składać od 18 września.

Konkurs „Projekty aplikacyjne” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój skierowany jest do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów badawczo-rozwojowych, prowadzących do powstania unikalnych rozwiązań technologicznych – co najmniej w skali kraju. Jak dodaje NCBR, najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.

„Jeśli chcemy mieć silną polską gospodarkę, musimy ją oprzeć na rodzimych innowacjach” – mówi, cytowany w komunikacie prasowym wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – „Te z kolei nie powstaną bez ścisłej współpracy przedsiębiorców z naukowcami. W ogłoszonym dziś konkursie chcemy wyłonić najlepsze, realizowane przez konsorcja, projekty badawcze. Jestem przekonany, że dzięki umiejętnemu połączeniu wiedzy i talentu z doświadczeniem w komercjalizacji prac B+R, jesteśmy w stanie dokonać przełomu technologicznego w wielu dziedzinach współczesnej gospodarki” – wyjaśnia.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy, których wartość kosztów kwalifikowalnych mieści się w przedziale od 2 do 10 mln zł. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż 30 proc.

„Tylko dzięki efektywnej współpracy najlepszych zespołów badawczych z przedsiębiorcami możemy dobrze wykorzystać potencjał polskiej nauki. Dlatego w konkursie na projekty aplikacyjne poszukujemy ambitnych, realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe, propozycji prac badawczo-rozwojowych, które mogą doprowadzić do stworzenia innowacyjnych rozwiązań i technologii” – dodaje dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 18 września do 18 grudnia 2017 r. – przy czym będzie on podzielony na etapy. Decyzję o dofinansowaniu konsorcja otrzymają w ciągu ok. 90 dni od zakończenia danego etapu.

Zgłaszane do konkursu projekty muszą wpisywać się w tzw. „Krajową Inteligentną Specjalizację”. Premiowane będą przy tym przedsięwzięcia o wysokim poziomie innowacyjności, zaś jednym z kryteriów oceny będzie opłacalność wdrożenia.

Naukowcy i przedsiębiorcy, którzy otrzymali finansowanie w ramach poprzednich dwóch konkursów, pracują już m.in. nad inteligentnymi znakami drogowymi, systemem transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem, a także nad rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi oraz technologią produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych.

PAP – Nauka w Polsce

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj