Strona główna Kariera W 2017 r. – zmiany na uczelniach i korzyści dla innowatorów

W 2017 r. – zmiany na uczelniach i korzyści dla innowatorów

Od stycznia osoby, które wnoszą do spółki własność intelektualną, nie będą musiały płacić od niej podatku dochodowego. Firmy natomiast będą mogły odliczać od podatku większe niż dotąd koszty na badania i rozwój – to tylko niektóre ze zmian, jakie czekają innowatorów i uczelnie w 2017 r.

Na przełomie Roku 2016 i 2017 wchodzi w życie tzw. mała ustawa o innowacyjności. Część jej przepisów zacznie obowiązywać już 31 grudnia 2016 (30 dni po opublikowaniu ustawy), a część – 1 stycznia 2017 r.

Od 31 grudnia 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące innowatorów pracujących na uczelniach publicznych lub w instytutach PAN. Naukowiec, jeśli będzie zainteresowany komercjalizacją wyników własnych badań tam prowadzonych – będzie musiał powiadomić o tym swoją jednostkę w ciągu 14 dni od zgłoszenia informacji o wynikach badań. W przeciwnym przypadku uczelnia czy instytut PAN automatycznie przejmie prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Z kolei 1 stycznia 2017 r. zostanie zniesiony podatek dochodowy od własności intelektualnej wnoszonej do spółki. Pojawi się też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ponadto od Nowego Roku wzrosną kwoty kosztów kwalifikowanych wydatków na badania i rozwój, które można odliczyć od podatku. Dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm odliczenia te wyniosą do 50 proc. Duże firmy będą mogły z kolei odliczyć nawet 50 proc. wydatków osobowych i 30 proc. pozostałych kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

Od 1 stycznia 2017 r. nowo powstające przedsiębiorstwa (tzw. start-upy) prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą się ubiegać o zwrot gotówkowy w wysokości 18 lub 19 proc. potencjalnego, ale niewykorzystanego odliczenia.

Dodatkowo nowe przepisy wydłużają z trzech do sześciu lat okres, w jakim przedsiębiorca będzie mógł odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

Poza tym od Nowego Roku jednostki naukowe będą musiały przeznaczać na finansowanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych 2 proc. dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.

Od początku 2017 r. zacząć ma też obowiązywać nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z jej zapisami uczelnie publiczne, które na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przyjmą najlepszych maturzystów, otrzymają dodatkowe finansowanie. Według szacunków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na jednego studenta, który ma najlepsze wyniki na maturze, uczelnia może otrzymać około 7 tys. zł. Łącznie uczelnie mogą w ten sposób otrzymać w ciągu roku około 79 mln zł.

Pieniądze na dofinansowanie uczelni mają pochodzić m.in. ze środków przeznaczanych dotąd na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW). Ustawa zakłada bowiem rezygnację z nadawania statusu KNOW, czyli statusu jednostki o największym potencjale naukowym w kraju.

Od 1 stycznia wchodzi też w życie rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wprowadza zmiany w sposobie podziału dotacji podstawowej z budżetu państwa między uczelnie. Główne cele algorytmu to podniesienie jakości kształcenia, odejście od masowości, a także wzmocnienie potencjału badawczego i powiązania procesu dydaktycznego z kształceniem.

W nowym algorytmie ma być zmniejszony efekt „dziedziczenia” dotacji z roku na rok. Poza tym algorytm ma premiować m.in. utrzymanie na uczelni określonej relacji pomiędzy liczbą studentów a liczbą kadry dydaktycznej – wynoszącej do 13 studentów na jednego wykładowcę. Dotacja powiązana będzie też z kategorią naukową jednostki i z liczbą realizowanych tam projektów badawczych.

W 2017 r. nie będzie już istniała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu. 31 grudnia zostanie ona bowiem – na mocy rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego – nowym wydziałem zamiejscowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Studenci PWSZ staną się więc studentami uniwersytetu, a kadra uczelni w Sandomierzu stanie się kadrą UJK.

Jak poinformowali PAP przedstawiciele resortu nauki, od początku stycznia wchodzą też w życie rozporządzenia MNiSW regulujące: wynagrodzenia za pracę osob zatrudnionych w uczelni publicznej, a także maksymalną wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej. Wejdzie też w życie nowe rozporządzenie dotyczące przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

PAP – Nauka w Polsce

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj