Strona główna Bibliografia strony

Bibliografia strony

Literatura

Abegg, Birgit i Michael Benford. 2002. 100 listów język angielski. Warszawa.

Adorno, Theodor W. 1990. Esej jako forma. [W:] Sztuka i sztuki. Wybór esejów. Warszawa.

Awdiejew, Urszula, Elżbieta Dąmbska i Ewa Lipińska. 1992. Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych. Kraków.

Bałuk-Ulewiczowa, Teresa i Maria Jodłowiec. 1995. Mały podręcznik tekstów pisanych. Warszawa-Kraków.

Bangs, David H. Jr. 1999. Plan marketingowy. Warszawa.

Baś-Mazur, Małgorzata. 2006. Kompendium wiedzy nowego przedsiębiorcy. Kraków.

Bąbiak-Kowalska, Dorota, Tomasz Fijołek i Klaudiusz Kawecki. 2010. Ustalanie i rozliczanie czasu pracy pracowników samorządowych. Warszawa.

Bejnarowicz, Piotr i inni. 2008. Wzory umów w działalności gospodarczej do kserowania z komentarzem. Kraków.

Billet, C. Douglas. 2004. Jak lepiej prowadzić korespondencję w biznesie. Podręczny przewodnik po międzynarodowej korespondencji w języku angielskim. Kraków.

Bland, Michael, Alison Theaker i David Wragg. 2005. Jak utrzymać dobre relacje z mediami. Gliwice.

Brough, Sonia i in. 2004. Jak pisać po angielsku? Listy, kartki, SMS-y, maile, ogłoszenia. Warszawa.

Bruce Hudson. 2006. Jak zostać przedsiębiorcą? Gliwice.

Caillaud, Carole i in. 2004. Korespondencja w firmie. Wzory listów angielskich. Poznań.

Ciborski, Piotr. 2013. Czas pracy po zmianach od 23 sierpnia 2013 r.. Gdańsk.

Cieślakowie, Iwona i Lech. 2004. Jak to napisać? Poradnik gimnazjalisty. Toruń.

Cieślakowie, Iwona i Lech. 2010. Sprawdzian szóstoklasisty. Jak to napisać? Poradnik dla każdego ucznia. Toruń.

Czerniawska, Ewa i Maria Ledzińska. 2007. Jak się uczyć?. Bielsko-Biała.

Drążek, Zygmunt i Benedykt Niemczynowicz. 2003. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa.

Dyaczyńska, Katarzyna i Karolina Szymaniec. 2012. Analiza interesariuszy oraz podejście zasobowe w zarządzaniu projektami. Perspektywa organizacji publicznych. W: Zarządzanie operacyjne. L. Kowalczyk i F. Mroczko (red.). Wałbrzych.

Dziekoński, Michał i Robert Kozielski. 2014. Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy. Warszawa.

Dziembaj, Jacek. 1994. Jak sprzedać się pracodawcy. Kraków.

Eggert, Max. 2001. Doskonałe CV. Poznań.

Evans, Liana. 2011. Social media marketing. Gliwice.

Falkowska, Mira i in. 2012. Wzory listów angielskich. Sękocin Stary.

Finch, Brian. 2005. Jak napisać biznesplan. Gliwice.

Fiore, Frank. 2006. Jak szybko przygotować dobry biznesplan. Kraków.

Głąbiński, Wojciech. 2010. Ekonomia przetrwania i podejmowania właściwych decyzji. Gliwice.

Głowiński, Michał i in. 1998. Podręczny słownik terminów literackich. Warszawa.

Gordon, Jacek. 2008. Wzory listów i pism angielskich. Warszawa.

Gordon, Jacek. 2013. Język angielski w firmie. Wodzisław Śląski.

Gospodarek, Jerzy (red.). 2010. Umowy gospodarcze. Warszawa.

Górnicki, Jarosław i Janusz Toczek. 1997. Jak napisać MATURĘ z języka polskiego? Kraków.

Grucza, Bartosz i Michał Trocki. 2009. Zarządzanie interesariuszami projektu. W: S. Bochniak i in. Strategiczne zarządzanie projektami. Warszawa.

Harasim, Janina (red.). 2010. Oszczędzanie i inwestowanie w praktyce. Katowice.

Hudson, Bruce. 2006. Jak zostać przedsiębiorcą? Gliwice.

Jarzębski, Jerzy. 1991. Literackie przygody uniwersalnego rozumu. O eseistyce Stanisława Lema. [W:] Polski esej. Studia. M. Wyka (red.). Kraków.

Jaskulski, Marcin. 2008. Inteligentne oszczędzanie. Gliwice.

Janasz, Władysław. 2010. Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie strategiczne. K. Janasz i in. Warszawa.

Kaliszewska, Małgorzata. 2009. Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim. Kielce.

Kaliszewska, Małgorzata. 2011. Funkcje eseju pedagogicznego. Kielce.

Kaniewska, Maria. 1987. Prace pisemne z języka polskiego w średnich szkołach dla pracujących. Warszawa.

Kaszyńska, Alicja. 2008. Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską? Gliwice.

Kerpen, Dave. 2013. Lubię to! potęga marketingu szeptanego na Facebooku. Gliwice.

Kirkpatrick, David. 2011. Efekt facebooka. Warszawa.

Knecht, Zdzisław. 2005. Racjonalne public relations. Warszawa.

Kołodziejczyk, Ewa. 2011. Jak pisać po angielsku? Warszawa.

Kotliński, Tomasz i Marcin Kowalczyk. 2010. Pisanie po angielsku. Zasady, wzory, ćwiczenia. Warszawa.

Kulczycka, Luiza. 2007. Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny? Warszawa.

Kuryłek, Michał (red.). 2006. Kontrakt bez ryzyka. Warszawa.

Kuziak, Michał. 2008. Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?. Warszawa.

Kuziak, Michał i Sławomir Rzepczyński. 2008. Jak pisać? Warszawa.

Lim, Sylvia S. 2006. Jak kontrolować swoje finanse. Gliwice.

Lipiński, Marek. 2009. Skuteczne oszczędzanie. Gliwice.

Lorek, Katarzyna. 2012. Lepiej być mądrym i bogatym. Warszawa.

Łotys, Marzena. 2002. Gdy szukasz pracy…. Poznań.

Makowiecka, Marta i Mariusz Pawłowski. 2008. Jak to napisać? Warszawa.

Małgorzata Baś-Mazur. 2006. Kompendium wiedzy nowego przedsiębiorcy. Kraków.

Markowski, Michał P. 1991. Cztery uwagi o eseju. [W:] Polski esej. Studia. M. Wyka (red.). Kraków.

McGee, Paul. 2002. Jak napisać CV. Warszawa.

Młodzikowska, Danuta. 2007. Wzory umówi i dokumentów wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi ich sporządzania. Opole.

Niemczyk, Jerzy. 2001. Wizja – misja – cele organizacji. W: Zarządzanie strategiczne. R. Krupski (red.). Wrocław.

Nowak, Paweł. 2011. Czwarta droga. Przełom w budżecie domowym. Gliwice.

Olczyk, Arleta. 2000. Praca. Kraków.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 2004. Absolwent przedsiębiorcą. Zielona Góra.

Orłowski, Grzegorz. 2012. Ewidencja czasu pracy. Warszawa.

Osińska, Małgorzata. 1995. C.V. Życiorys profesjonalnie. Lublin.

Osterwalder, Alexander i Yves Pigneur. 2012. Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice.

Podręczny słownik terminów literackich. 1994. Warszawa.

Paroń, Łukasz i Marcin Wilski. 2013. Czas pracy w jednostkach sektora publicznego. Wrocław.

Pawelec, Radosław i Tomasz Oljasz. 2007. Listy i pisma w języku polskim i angielskim. Warszawa.

Pawlak, Zbigniew. 2008. Biznesplan. Zastosowania i przykłady. Warszawa.

Pawlikowska, Beata. 2004. Księga dobrych życzeń. Warszawa.

Płażewski, Zbigniew. 1999. Jak napisać maturę z języka polskiego czyli dojrzałość pisania. Warszawa.

Podel, Waldemar. 2003. Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Warszawa.

Podel, Waldemar. 2011. Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Warszawa.

Prasołek, Łukasz. 2013. Czas pracy kierowców. Warszawa.

Prasołek, Łukasz. 2014. Dokumentacja czasu pracy. Warszawa.

Sendyka, Roma. 2006. Nowoczesny esej. Kraków.

Serafin-Juszczak, Blanka (red.). 2012. Podstawy oszczędzania i inwestowania. Łódź.

Shih, Clara. 2012. Era Facebooka. Gliwice.

Sieradzki, Andrzej. 2009. Wielka księga życzeń okolicznościowych. Katowice.

Stefański, Krzysztof. 2013. Czas pracy. Warszawa.

Suma, Łukasz. 2010. Facebook. Daj się poznać. Gliwice.

Szczepańska – Bernaś, Beata. 2010. Jak napisać poprawny biznesplan. Kraków.

Szymanek, Jolanta. 2013. Poradnik dla maturzystów i nie tylko, czyli jak to napisać? Gdynia.

Ślifirska, Aleksandra. 2011. Jak zaistnieć w mediach – kreowanie wizerunku placówki medycznej. Warszawa.

Świerczyńska-Kaczor, Urszula. 2012. E-marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej. Warszawa.

Tokarski, Andrzej. 2011. Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan. Warszawa.

Treadaway, Chris i Mari Smith. 2011. Godzina dziennie z Facebook marketingiem. Gliwice.

Wacikowska, Monika. 2011. Czas pracy 2011. Gdańsk.

Watts, Nigel. 1998. Jak napisać powieść. Kraków.

Węglińska, Maria. 2005. Jak pisać pracę magisterską? Kraków.

Widło, Jacek. 2004. Wzory umów w działalności gospodarczej z komentarzem. Lublin.

Williams, Kevan. 2012. Biznesplan: co trzeba wiedzieć i zrobić, aby stworzyć doskonały plan. Warszawa.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 2003. Zostań przedsiębiorcą – tworzenie biznesplanu. Warszawa.

Wolańska, Ewa i in. 2009. Jak pisać i redagować: poradnik redaktora, wzory tekstów użytkowych. Warszawa.

Wrotek, Witold. 2009. Mądry dom, bogaty dom. Gliwice.

Wzory listów i pism. Korespondencja praktyczna. Gratulacje, życzenia, zaproszenia, podania, życiorysy. 2000. Warszawa.

Zdrojewska, Anita i Barbara Czerniawska. 2011. Relacje z mediami. W: Dirk Aarts i in. Sztuka public relations: z doświadczeń polskich praktyków. Warszawa.

Żołyński, Janusz. 2010. Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy. Warszawa.

Strony WWW

Federacja konsumentów, http://www.federacja-konsumentow.org.pl/.