Strona główna Firma Do czego potrzebne jest pełnomocnictwo?

Do czego potrzebne jest pełnomocnictwo?

Czym jest pełnomocnictwo, kiedy się przydaje oraz jak należy je sporządzić? Dowiedz się, jak ustanowić swojego reprezentanta w czynnościach prawnych.

Czym jest pełnomocnictwo?

Zacznijmy od ustalenia, czym jest pełnomocnictwo? To czynność prawna, w której jedna osoba upoważnia inną do przeprowadzenia określonych działań w jej imieniu. Pełnomocnictwa udziela się na podstawie dokumentu sporządzonego w określony sposób i zawierającego wszystkie niezbędne dane obu stron wraz z wyraźnym wskazaniem zakresu działań. Dzięki możliwości powołania osoby trzeciej do reprezentacji swoich interesów możemy załatwić pewne sprawy nawet podczas swojej niedyspozycji, choroby, pobytu za granicą itp.

Pełnomocnictwo a upoważnienie – czym się różnią?

Z definicji te dwie czynności są bardzo zbliżone i wiele osób uważa je za tożsame. Jest to oczywiście błędne założenie. Upoważnienie daje osobie trzeciej możliwość wykonania pewnej czynności np. przekazania lub odebrania dokumentów, pełnomocnictwo z kolei uprawnia tę osobę do wyrażenia woli w imieniu mocodawcy, a zatem m.in. zawierania umów, zrywania ich, wprowadzania zmian itp.

Rodzaje pełnomocnictwa

  • Pełnomocnictwo ogólne – obejmuje czynności zarządu, bieżących spraw administracyjnych, ma charakter ciągły i obowiązuje przez wskazany czas.
  • Pełnomocnictwo szczególne – zakres czynności, które obejmuje, powinien być jasno określony w dokumencie.
  • Pełnomocnictwo rodzajowe – dotyczy działań, wykraczających poza zwykły zarząd, a obejmujących pewien obszar np. zawieranie umów z kontrahentami.
  • Pełnomocnictwo procesowe – ustanawia osobę, która będzie reprezentować mocodawcę przed sądem.

W jakich sytuacjach potrzebne jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo przydaje się zawsze wtedy, gdy należy wykonać jakąś czynność prawną, lecz z pewnych powodów nie można zrobić tego osobiście. Dzięki temu pomimo niedyspozycji ktoś może za nas udać się do urzędu, banku czy innej instytucji, podpisać umowę, złożyć wniosek, a nawet wystąpić w naszym imieniu w sądzie. Z pełnomocnictwa korzystają często osoby chore, o ograniczonej mobilności, jak również przebywające za granicą.

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej istnieje możliwość zgłoszenia swojego pełnomocnika w rejestrze przedsiębiorców. Taka osoba nie będzie wówczas już potrzebowała dodatkowych pisemnych pełnomocnictw, a bez problemu załatwi sprawy urzędowe, m.in. w ZUS-ie czy Urzędzie Skarbowym.

Pełnomocnictwo pisemne – co powinno zawierać?

Tylko właściwie sporządzony dokument będzie ważny, dlatego należy się dobrze przygotować do jego sporządzenia. O czym musisz pamiętać, co musi się w nim znaleźć?

  • Dane mocodawcy: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  • Dane pełnomocnika: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
  • Zakres uprawnień pełnomocnika;
  • Miejsce oraz datę sporządzenia dokumentu;
  • Podpis mocodawcy.

Jak napisać pełnomocnictwo? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, by znalazło się w nim wszystko, co wymieniliśmy powyżej. Pełnomocnictwo wygasa wraz z upływem okresu, na jaki zostało udzielone, po spełnieniu czynności, jaką obejmowało, wraz ze śmiercią jednej ze stron, w momencie wygaśnięcia stosunku prawnego, będącego podstawą do udzielenia pełnomocnictwa np. zerwania umowy o pracę.

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj