Strona główna Marketing Etapy opracowania planu marketingowego

Etapy opracowania planu marketingowego

Opracowanie dobrego planu marketingowego wymaga połączenia danych wewnętrznych firmy z danymi pochodzącymi z jej otoczenia zewnętrznego (tzn. z rynku). W celu napisania planu marketingowego trzeba uświadomić sobie, co firma chce osiągnąć i wybrać taką strategię postępowania, która pomoże w dotarciu do wybranych celów. W tym artykule zajmiemy się aspektem przygotowania planu marketingowego przy pomocy arkusza kalkulacyjnego.

Pierwszym etapem napisania takiego planu marketingowego jest ustalenie z jakich elementów będzie on się składał. Należy podjąć decyzję, czy będzie on się łączył ze strategią firmy, a więc zawierał elementy analizy i planowania strategicznego, czy też ograniczysz się do elementów marketingu-mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja). Jest to ważne, ponieważ utworzysz szablon dokumentu, który będzie wypełniany przez osoby współodpowiedzialne za napisanie planu.

W przygotowanie planu marketingowego warto włączyć inne osoby. Chodzi tutaj o specjalistów odpowiedzialnych za analizy konieczne do uzupełnienia dokumentu albo odpowiedzialnych za opracowanie wyników badań marketingowych, jak również o członków zarządu firmy. Jeśli przedsiębiorstwo jest skłonne do zaangażowania zewnętrznych ekspertów, oni również powinni zostać włączeni w opracowanie planu marketingowego.

Wszystkie wskazane wyżej osoby powinny sformułować cele strategiczne firmy związane z marketingiem, opierając się na posiadanych i pozyskanych przez siebie danych. Szczególną rolę w pozyskaniu danych należy przypisać badaniom marketingowym. Zapewnią one solidną i własną (a więc nie wykorzystywaną przez kogoś innego) bazę informacji do wykorzystania w obecnym i przyszłych projektach. W każdym razie ważne jest, aby plan marketingowy wspierał cele firmy.

Etapy opracowania planu marketingowego
Etapy opracowania planu marketingowego

Uzyskane na tym etapie dane, można użyć do przeprowadzenia analizy SWOT. Dotyczy ona mocnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń występujących w otoczeniu zewnętrznym. O ile mocne i słabe strony dotyczą firmy i jej produktów, o tyle szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne, na które firma nie ma wpływu.

Następnie można przejść do przygotowania strategii i planów taktycznych. Menedżerowie odpowiedzialni za swoje obszary, uzupełniają plan szczegółowymi danymi. Jeśli plan jest sporządzany dla małej firmy, może to być jedna, bardzo dobrze zorientowana osoba.

Strategie marketingowe opisują w sposób ogólny metody osiągnięcia określonych celów. Natomiast plany taktyczne to szczegółowo rozpisane działania. Jeśli np. chcesz obniżyć cenę produktu, to będzie to decyzja strategiczna, ale o ile procent zostanie cena obniżona i na jakim rynku, to będzie decyzja taktyczna. Strategie i plany taktyczne związane są z czterema elementami marketingu-mix, tzn. produktem, ceną, promocją i dystrybucją.

Ostatnim krokiem jest powiązanie planu marketingowego z innymi dokumentami planistycznymi funkcjonującymi w firmie, np. z biznesplanem. Bardzo ważne jest uzgodnienie działań marketingowych z działem finansowym. Należy także pamiętać, że planowanie marketingowe jest procesem ciągłym, plan marketingowy powinien zostać przejrzany i zaktualizowany przed wdrożeniem.

Przedruk za zgodą planmarketingowy.com

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj