Strona główna Edukacja III edycja Konkursu Literackiego „Racibórz prozą zaczarowany”

III edycja Konkursu Literackiego „Racibórz prozą zaczarowany”

Miasto Racibórz i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu serdecznie zapraszają do udziału w III edycji Konkursu Literackiego „Racibórz prozą zaczarowany”, którego celem jest promocja Raciborza poprzez literackie przedstawienie miasta oraz popularyzacja czytelnictwa i wzrost zainteresowania kulturą i literaturą.

Do udziału w konkursie zakwalifikowana zostanie praca pisana prozą, zawierająca intrygę kryminalną lub sensacyjną zlokalizowaną w Raciborzu. Prace należy przesyłać w terminie do 14 października 2016 r.

Konkurs jest otwarty i skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub dostarczenie w wersji papierowej i elektronicznej jednego, niepublikowanego wcześniej i nienagradzanego utworu literackiego.

Nagrody w konkursie:

  • I miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1000 PLN
  • II miejsce – nagroda pieniężna o wartości 600 PLN
  • III miejsce – nagroda pieniężna o wartości 400 PLN

Prace nadesłane na Konkurs „Racibórz prozą zaczarowany” muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

Praca konkursowa powinna być napisana prozą, w języku polskim i obejmować nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruk komputerowy w formacie A4 o parametrach: interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman w stopniu 12).

Oceny prac i wyboru zwycięzców dokona Jury złożone z przedstawicieli Organizatorów oraz członków Kapituły konkursu w terminie do 10 listopada 2016 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 listopada 2016 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miasta Racibórz i Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak również do przyznania tylko niektórych nagród.

III edycja Konkursu Literackiego "Racibórz prozą zaczarowany"

Zobacz
Ogłoszenie o konkursie

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj