Strona główna Edukacja Innowacyjne metody dydaktyczne

Innowacyjne metody dydaktyczne

Nikt nie lubi być ignorowany, a mało który wykładowca chciałby uczyć studentów, zupełnie nie zainteresowanych tematem jego zajęć. Wręcz przeciwnie, marzy mu się pełna sala aktywnych i zaangażowanych słuchaczy. Na szczęście występują takie metody aktywizujące i motywujące, które umożliwiają osiągnięcie tego celu.

Proces edukacyjny jest szczególną postacią interakcji społecznych. Jego istotą jest kontakt nauczyciela i ucznia, a także uczniów pomiędzy sobą. Jest to przykład swoistej wymiany informacji i uzgadniania znaczeń nadawanych poszczególnym faktom i zjawiskom. Nauczanie i uczenie się pojmowane w ten sposób jest uwikłane w porozumiewanie się ludzi, komunikowanie własnych myśli i odczytywanie tego, co inni wyrażają. Kształcenie oznacza zatem szczególną postać komunikacji.

Do komunikacji zaś potrzeba dwóch stron. Jedną jest wykładowca, który przekazuje wiedzę. Drugą z kolei stanowią studenci, którzy powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Świadczy to o ich zaangażowaniu i zainteresowaniu danym zagadnieniem.

Wykładowca nie może jednak całej winy za brak takiej aktywności przenosić na studentów. To jego zadaniem jest zaciekawić ich określonym tematem, wciągnąć w twórczą pracę nad danym problemem, nauczyć krytycznego myślenia, aby potrafili właściwie oceniać fakty, dobierać do nich rozwiązania i na ich podstawie w przyszłości budować własne teorie.

Niestety nie każdy prowadzący dysponuje odpowiednimi umiejętnościami. Nie jest to wielką przeszkodą, pod warunkiem, że chce on się tego nauczyć. Może skorzystać z literatury albo wybrać się na specjalistyczne szkolenia w tym zakresie. Już w maju odbędą się pierwsze szkolenia prowadzone przez Instytut PWN pt. „Innowacyjne metody dydaktyczne” poświęcone różnym metodom aktywizującym. Ich celem jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania modeli teoretycznych dotyczących skutecznego uczenia się osób dorosłych. Uczestnik szkolenia będzie nie tylko znał innowacyjne metody dydaktyczne, wpływające na maksymalizację efektów nauczania, ale też potrafił zastosować daną metodę i dopasować ją do treści zajęć.

Do szczegółowych celów szkolenia należy:

  • praktyczne zastosowanie zasad skutecznego uczenia się dorosłych;
  • zastosowanie metod dydaktycznych opartych na teorii inteligencji wielorakich, stylach uczenia się, preferencjach sensorycznych;
  • doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania różnych form i metod pracy w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjnych;
  • uporządkowanie wiedzy na temat nowoczesnych zasad nauczania dorosłych;
  • zastosowanie wybranych elementów metodyki oceniania kształtującego aktywizującego uczenie się;
  • doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego zastosowania wybranych innowacyjnych metod uczenia dorosłych: nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów, metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, metaplan, debata, studenckie portfolio, plakat ikonograficzny, webquesty,, aktywne wykłady z wykorzystaniem narzędzi online itp.

Program

Rejestracja uczestników i poranna kawa

Teorie uczenia i teorie uczenia się dorosłych
BLOK I – TEORIE
Modele teoretyczne a maksymalizacja efektów uczenia się i planowanie zajęć.
Rola środowiska nauczania w praktyce prowadzenia zajęć.

Przerwa kawowa

Nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów
BLOK II – PLANOWANIE ZAJĘĆ
Zastosowanie w praktyce wybranych metod, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aktywny udział w zajęciach i współpracę: nauczanie wzajemne, odwrócona lekcja, metoda projektów, case study i inne.

Lunch

Metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, metaplan
BLOK III – PLANOWANIE ZAJĘĆ
Zastosowanie w praktyce wybranych metod: metoda Jigsaw, metoda tekstu przewodniego, studenckie portfolio, metaplan, debata, plakat ikonograficzny i inne, dostosowane do różnorodnych stylów uczenia się.

M-edukacja
BLOK IV – PLANOWANIE ZAJĘĆ
Zastosowanie w praktyce wybranych metod: M-edukacja – wykorzystanie laptopów, smartphonów, tabletów czy odtwarzaczy mp3 w praktyce edukacyjnej; aktywne wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi online: szybkie quizy, sprawdziany – Kahoot, Mentimer; webquesty, film w praktyce edukacyjnej – Ted-ed itp.

Odebranie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Zobacz

Strona szkolenia: i.pwn.pl/minnowacyjnemetody

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj