Strona główna Edukacja IPN i PAN ogłosiły 12. edycję konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

IPN i PAN ogłosiły 12. edycję konkursu „Najlepszy Debiut Historyczny Roku”

25 tys. zł dla autora najlepszej pracy doktorskiej oraz 10 tys. zł dla autora najlepszej pracy magisterskiej – to nagrody, które można otrzymać w 12. edycji konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego, organizowanego przez IPN i PAN w zakresie historii najnowszej.

Konkurs im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na „Najlepszy Debiut Historyczny Roku” Instytut Pamięci Narodowej organizuje we współpracy z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN.

Do udziału w konkursie zaproszeni są autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r. Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) do 31 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres IPN w Warszawie (ul. Wołoska 7) z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”.

Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach: prac magisterskich oraz prac doktorskich. I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy w formie książki przez IPN i Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN – 10 tys. zł w przypadku najlepszych prac magisterskich i 25 tys. zł w przypadku najlepszych prac doktorskich.

II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN i IH PAN pracy w całości lub części oraz honorarium autorskie. Obok dwóch głównych nagród komisja konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Organizatorzy konkursu poinformowali, że prace do konkursu zgłaszają ich autorzy. Dodano, że prace magisterskie powinny zostać zaopatrzone w pisemną opinię promotora, natomiast doktorskie – w kopie recenzji powstałych w trakcie przewodu. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu autora pracy.

W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w Instytucie Pamięci Narodowej oraz Instytucie Historii PAN. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez prezesa IPN oraz dyrektora Instytutu Historii PAN.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do połowy czerwca 2019 r.

Więcej o konkursie na stronie: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/63151,XII-edycja-Konkursu-im-Wladyslawa-Pobog-Malinowskiego-na-Najlepszy-Debiut-Histor.html

Patron konkursu Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962) był porucznikiem artylerii Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., także historykiem (autorem m.in. trzytomowej syntezy „Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945”), publicystą, działaczem sanacyjnym (od 1931 r. naczelnikiem Wydziału Historyczno-Naukowego w MSZ); po II wojnie światowej przebywał na emigracji.

PAP – Nauka w Polsce, Katarzyna Krzykowska

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj