Strona główna Inne IV edycja Konkursu na Informację Medialną

IV edycja Konkursu na Informację Medialną

Urząd Patentowy RP zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w IV edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. Przedmiotami własności przemysłowej podlegającymi ochronie są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, o ochronie własności przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.

Prace konkursowe powinny dotyczyć szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz zarządzania prawami na dobrach niematerialnych i ich komercjalizacji.

Do konkursu można zgłaszać materiały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 16 września 2015 r. do 30 września 2016 r. Prace konkursowe należy złożyć w terminie do 22 października 2016 r.

Przedmiotem konkursu są:

  • opublikowane artykuły prasowe;
  • artykuły internetowe, opublikowane na portalach o tematyce biznesowej, gospodarczej, ekonomicznej i technicznej;
  • blogi poświęcone tematyce innowacyjności w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej i strategii w oparciu o wykorzystanie własności intelektualnej, w tym przemysłowej;
  • wyemitowane audycje radiowe i telewizyjne;
  • jednostkowe artykuły/audycje, zrealizowane w ramach cykli redakcyjnych, o tematyce określonej w ust. 2 poniżej, zwane dalej „pracami konkursowymi”.

Laureatom konkursu zostanie przyznanych pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.

Kapituła konkursu może dodatkowo przyznać dodatkowe wyróżnienia.

Zobacz
Ogłoszenie o konkursie

Komentarze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj